Čerstvě namleto > Mobilní telefony rozptylují řidiče

Mobilní telefony rozptylují řidiče

Z výzkumu agentury Ipsos pro společnost SAFEROAD ČR vyplynulo, že jen 2 % řidičů se naplno věnuje řízení vozidla.

Mezi nejčastější „rozptylující činnosti“, kterým se řidiči věnují při řízení, patří především používání mobilního telefonu, ke kterému uchyluje svoji pozornost až 36 % respondentů, a to s velmi vysokou frekvencí – při každé jízdě/často. Mezi další časté činnosti patří intenzivní komunikace se spolujezdci, konzumace jídla a nápojů, kouření při jízdě, usměrňování dětí a ovládání navigace. Mnoho řidičů ale též uvádělo hlazení domácích mazlíčků při jízdě nebo líbání se s partnerem či s partnerkou.

Průzkum Ipsosu potvrdil i to, že dle respondentů jsou z 83 % řidiči hlavním faktorem nehodovosti. Špatný stav vozovky, stav vozidla, jednání ostatních účastníků provozu, situace kolem ani počasí nejsou významné faktory ovlivňující nehodovosti. “ Ať už jsou to řidiči jako hlavní faktor nehodovosti nebo působení externích vlivů, nelze opomenout používání bezpečnostních prvků jako jsou svodidla na silnici, tlumiče nárazu aj., protože právě jejich použití může zásadně zmírnit následky dopravní nehody nebo dokonce zachránit lidský život”  komentuje zjištění Pavel Foltýn, generální ředitel SAFEROAD ČR, která je jeden z hlavních dodavatelů řešení bezpečnosti silničního provozu v Evropě. Nejvíce pak podle řidičů hraje roli povaha (45 %) a psychické rozpoložení řidiče (26 %), třetím nejsilnějším faktorem ovlivňujícím nehodovost je řidičská praxe (21 %).

Faktory ovlivňující nehodovost

 

Zdroj: výzkum Ipsos pro SAFEROAD ČR, červenec 2017 

Každý pátý z řidičů je nepoučitelný.  22 % řidičů zdá se být až chronicky nepoučitelných, přestože buď bourali nebo dostávají pokuty, stále se nevěnují plně řízení vozidla. Jedná se především o ty řidiče, kteří už minimálně 2krát bourali anebo dostali 2 a více pokut. „Z výzkumu rovněž vyplývá, že jednoznačně více nepoučitelní jsou řidiči-muži, jejichž podíl v četnosti pokut je třikrát vyšší než u žen. Muži rovněž více riskují a více bourají než ženy. Z hlediska počtu bouraček jsou nejdisciplinovanější řidiči ve věku od 45 do 65 let,“ říká Jan Polák, Account Director firmy Ipsos. Až absurdně může působit fakt, že 98 % respondentů si dobře uvědomuje přímou souvislost mezi mírou nevěnování se řízení a nehodovostí.

A jak lze přinutit řidiče, aby se více věnovali řízení? Řidiči sami vidí jako nejúčinnější nástroj více kontrol na silnicích, vyšší pokuty a sledování kamerami. Dále s menším odstupem uvedli jako účinný nástroj prevence nehod edukaci.

Průzkum byl realizován agenturou Ipsos v červenci 2017 metodou on-line dotazování na reprezentativním vzorku 1.050 respondentů – řidičů (řídí minimálně 1x měsíčně) ve věku 18-65 let z celé ČR.

V případě dotazů, prosím, pište na adresu jan.polak@ipsos.com.

Kontakt: Tomáš Macků, Research & Communication Director, tomas.macku@ip­sos.com, GSM: +420 774 646 799.