Čerstvě namleto > Menej ako polovica internetových Slovákov si tento rok dopriala letnú dovolenku; tá sa vydarila takmer všetkým dovolenkárom

Menej ako polovica internetových Slovákov si tento rok dopriala letnú dovolenku; tá sa vydarila takmer všetkým dovolenkárom

Dovolenka je príjemným benefitom letného obdobia a dlhých školských prázdnin. Ako si tento čas rekreácie užili slovenský dovolenkári a kde svoju tohtoročnú dovolenku trávili? Informácie o tejto téme zisťoval výskum spoločnosti Nielsen Admosphere, ktorý sa uskutočnil na vzorke päťsto respondentov starších ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panelu.

Na tohtoročnú letnú dovolenku sa vydalo 42 % internetových Slovákov, o trochu viac než ostatní si ju dopriali ľudia s vyšším stupňom vzdelania a tí zo západného Slovenska. Tieto čísla však nie sú definitívne – na konci augusta rekreovanie plánovalo ešte 17 % opýtaných respondentov.

Oproti tomu viac ako tretina opýtaných (35 %) sa na letnú dovolenku tento rok nevydala a ani sa na ňu nechystala. S týmto tvrdením sa viac ako iní stotožňovali ľudia so základným vzdelaním.

Polovica internetových Slovákov, ktorí sa tento rok vybrali na letnú dovolenku, strávila tento čas v zahraničí na území Európy. S týmto typom dovolenky sa stotožnili viac muži ako ženy. Ďalších 38 % opýtaných trávilo svoju dovolenku na území Slovenska mimo svoj domov. V menšej miere potom trávili Slováci dovolenku doma (15 %) – toto tvrdenie sa týka prevažne mužov ako žien – alebo v susedných Čechách (14 %). Len veľmi málo sa slovenskí dovolenkári vybrali mimo Európu – približne 5 % strávilo svoju dovolenku v Afrike a ďalších 5 % v Ázií.

Tohtoročná dovolenka sa vydarila nadpolovičnej väčšine (73 %) respondentov, ktorí si tak užili voľno podľa svojich predstáv. Zhruba štvrtina opýtaných (26 %) uvádza, že dovolenka síce naplnila ich očakávania, ale mohla byť predsa len ešte o niečo lepšia. Len necelé jedno percento malo o svojej dovolenke inú predstavu a ich očakávania sa nenaplnili.

Kontakt:

Tisková zpráva: Menej ako polovica internetových Slovákov si tento rok dopriala letnú dovolenku; tá sa vydarila takmer všetkým dovolenkárom