Čerstvě namleto > Klimatickou akci, která je letos tématem mezinárodního Dne Země (22. dubna), považuje za důležitou 7 z 10 Čechů

Klimatickou akci, která je letos tématem mezinárodního Dne Země (22. dubna), považuje za důležitou 7 z 10 Čechů

Dne 22. dubna se každoročně slaví Den Země, který celosvětově připomíná důležitost témat, jako jsou ochrana životního prostředí nebo změna klimatu. Ani Čechům není tento svátek cizí: jak ukazuje aktuální výzkum společnosti Nielsen Admosphere, slyšely o něm už více než dvě třetiny internetové populace. Klimatickou akci, která se stala tématem Dne Země pro rok 2020, pak považuje za důležité téma 72 % dotázaných. A že jsou Češi uvědomělí v oblasti ochrany životního prostředí, dokládají také jejich odpovědi na otázky týkající se minimalizace odpadu: devět z deseti respondentů se o ni aktivně snaží – nejčastěji tak, že třídí odpad nebo si nosí na nákup vlastní tašky.

Výzkum realizovala společnost Nielsen Admosphere na vzorku pěti set respondentů z internetové populace Českého národního panelu starších 15 let.

O mezinárodním svátku Den Země už někdy slyšelo 70 % českých internetových respondentů. O něco větší povědomí o něm mají mladší respondenti ve věku 15-34 let, přičemž znalost s vyšším věkem klesá. Ze vzdělanostních skupin panuje větší povědomí o tomto svátku mezi vysokoškolsky vzdělanými.

Tématem letošního Dne Země se stala klimatická akce, která zahrnuje přijímání opatření, jimiž lidstvo může přispět ke zpomalení klimatických změn. Toto téma považuje v současnosti za důležité 72 % dotázaných Čechů. O něco zásadnější je klimatická akce pro mladší ročníky než pro starší věkové skupiny, což potvrzují i mnohé celosvětové aktivity mladých, jako jsou studentské stávky za klima a podobně. O něco důležitější je toto téma také pro ženy než pro muže.

Výzkum se dále zaměřil na osobní přístup respondentů k životnímu prostředí a minimalizaci odpadu jakožto jedné z cest, jakými může člověk přispět k ochraně přírody a klimatu. 83 % respondentů se například ve výzkumu označilo za člověka s odpovědným přístupem k životnímu prostředí. Poněkud v rozporu s předchozími otázkami takto častěji odpovídali dotázaní ve věku 45 a více let, tedy právě ti, pro které je téma klimatické akce obecně méně důležité než pro mladší ročníky. Za nezodpovědné k životnímu prostředí se pak označila jen 4 % respondentů.

K minimalizaci odpadu, který produkují, se Češi také staví poměrně zodpovědně, alespoň tedy dle vlastních deklarací: devět z deseti dotázaných ve výzkumu odpovědělo, že se o ni snaží. Opět tak ve větší míře odpovídali respondenti starší 45 let (snahu o minimalizaci odpadu deklarovalo dokonce 96 % z nich, ve skupině 35-44 let je to 89 % respondentů a v nejmladší skupině 15-34 let 84 %). Cest, jakými lze odpad redukovat, je celá řada, mezi zdaleka nejvyužívanější však mezi Čechy patří třídění odpadu (93 % ho třídí „vždy“ nebo „většinou“). 86 % si pak nosí na nákupy vlastní tašky, 83 % zbytečně nevyhazuje potraviny a 82 % myslí u koupě produktů na jejich udržitelnost, protože chtějí, aby jim vydržely co nejdéle. Naopak mezi nejméně využívané způsoby, jak minimalizovat odpad, zatím patří nakupování drogistických výrobků a potravin do vlastních nádob (55 % nikdy nevyužívá tuto možnost v případě drogerie, 36 % pak v případě potravin) a kompostování (32 % respondentů nekompostuje).

Kontakt:
Eliška Morochovičová | Public Relations | Nielsen Admosphere, a.s. | tel.: +420 222 717 763 | eliska.morochovicova@admosphere.cz

Tisková zpráva: Klimatickou akci, která je letos tématem mezinárodního Dne Země (22. dubna), považuje za důležitou 7 z 10 Čechů