Čerstvě namleto > Elektroniku z druhé ruky zatím koupila teprve třetina lidí, obvykle na internetových bazarech

Elektroniku z druhé ruky zatím koupila teprve třetina lidí, obvykle na internetových bazarech

S nákupem elektroniky z druhé ruky má zatím zkušenost jen zhruba třetina spotřebitelů – a ve větší míře jde o mladé respondenty. Obvyklým místem nákupu použitého elektra jsou aktuálně internetové bazary. Při výběru elektroniky obecně je pro nakupující klíčová cena produktu, často zohledňované jsou i technické parametry.

Výzkum provedla výzkumná agentura ResSOLUTION Group na vzorku pětistovky respondentů české internetové populace z Českého národního panelu ve věku 15 let a více.

Chcete se také účastnit podobných výzkumů, nebo víte o někom, kdo by o to měl zájem? Profil na Českém národním panelu si může každý vytvořit zde.

S nákupem elektroniky z druhé ruky má aktuálně zkušenost více než třetina spotřebitelů nakupujících alespoň někdy tento typ zboží. Z věkových skupin jsou v tom nejzkušenější mladí respondenti ve věku 15–34 let (44 %). Mobilní telefony, tablety, laptopy a počítače patří mezi nejobvyklejší typy zboží nakoupené tímto způsobem. Mobil či tablet z druhé ruky si koupilo 44 % dotázaných, počítač nebo laptop zase 40 %.

Nejčastějším místem nákupu elektroniky z druhé ruky jsou pro respondenty, kteří už někdy takto nakoupili, internetové bazary (44 %), ale poměrně často si přístroje pořizují také od známých nebo rodiny (30 %), na e-shopech se second-hand elektronikou (30 %) nebo na sociálních sítích (28 %).


Co všechno hraje roli při nákupu elektroniky?

Mezi rozhodující faktory ovlivňující výběr jakékoli elektroniky řadí respondenti zejména její cenu, kterou uvedlo 87 % spotřebitelů. Hned dalším důležitým faktorem jsou technické parametry produktu (63 %), které navíc častěji vybírali respondenti starší 55 let. Na třetím místě je značka (53 %). Nejméně důležitými aspekty při nákupu jsou barva produktu, možnost vrácení zboží zdarma nebo udržitelnost zboží a použité materiály.

Když se na jednotlivé aspekty v rozhodovacím procesu podíváme v různých socio-demografických skupinách, zjistíme, že například technické parametry elektroniky zmiňovali ve větší míře starší respondenti, značka je zase nadprůměrně důležitá pro respondenty s vysokoškolským vzděláním, design (který obecně při výběru více zohledňuje čtvrtina nakupujících) ovlivňuje rozhodování spíše mladších respondentů a doporučení od známých či recenze na webu ve větší míře zohledňují ženy.


Kontakt: 
Eliška Morochovičová, Head of Communication, eliska.morochovicova@ressolution.cz, tel.: +420 222 717 762 / +420 725 612 020