Čerstvě namleto > Čtvrtina Čechů přiznává, že nahlíží na druhé negativněji, pokud mají tetování

Čtvrtina Čechů přiznává, že nahlíží na druhé negativněji, pokud mají tetování

Tetování má podle výzkumu Nielsen Admosphere 15 % lidí. Nejčastěji ho mají na paži, nejobvyklejším motivem je symbol. Výzkum také zjišťoval, do jaké míry dokáže přítomnost tetování změnit názor na druhého člověka nebo přístup k němu: v takovém případě to necelé dvě třetiny lidí neřeší, ale čtvrtina lidí tetování na druhých vnímá negativně.

Sběr dat k výzkumu proběhl online na vzorku pěti set respondentů z internetové populace Českého národního panelu starší 15 let.

Tetování má v Česku zhruba stejný počet mužů a žen a ani mezi věkovými skupinami 15–34 let a 35–44 let není výrazný rozdíl (že má tetování, odpověděl každý pátý v tomto věku). Výrazně méně ale najdeme tetování u věkové skupiny 45+, tam je to pouze 8 %.

Nejčastěji mají lidé na těle tetování jednobarevné a nejobvyklejším motivem je symbol nebo symbolický prvek, mezi něž se řadí například znamení zvěrokruhu, kříž, asijské znaky a podobně. Nejčastěji mají respondenti s tetováním svůj motiv vyvedený na paži nebo ruce.

Zajímavé výsledky pak přináší otázka, jak dokáže přítomnost tetování na těle druhého člověka změnit názor respondentů na něj nebo přístup k němu. 63 % odpovědělo, že nijak, tedy tetování neovlivní jejich názor na druhého ani negativně ani pozitivně. K negativní změně názoru na člověka se ale přiklání čtvrtina. O mnoho více se k této změně postoje kloní respondenti nad 45 let věku (je jich 39 % oproti pouhým 12 % 15–34letých a 16 % 35–44letých) a o něco více také muži než ženy. Pozitivně pak dokáže tetování změnit přístup k druhému u 12 % lidí – k tomu mají zase o něco větší tendenci mladí respondenti ve věku 15–34 let.

Kontakt: Eliška Morochovičová | Public Relations | Nielsen Admosphere, a.s. | tel.: +420 222 717 763 | eliska.morochovicova@admosphere.cz

Tisková zpráva: Čtvrtina Čechů přiznává, že nahlíží na druhé negativněji, pokud mají tetování