Čerstvě namleto > Čtvrtina Čechů nechrání svou pokožku opalovacími přípravky

Čtvrtina Čechů nechrání svou pokožku opalovacími přípravky

Ženy se více obávají následků způsobených nadměrným sluněním, proto více pečují o svou kůži, 85 % žen používá opalovací přípravky.

Neoblíbenějšími značkami jsou zejména Nivea a Astrid.

Znalost svého fototypu deklaruje 43 % dotázaných.

Dermatologa navštěvuje pravidelně kvůli kontrole znamének jen 7 % respondentů.

Průzkum agentury STEM/MARK byl realizován na konci června 2023, v době, kdy se většina Čechů chystá na svou zaslouženou dovolenou, ať už v tuzemsku, nebo v zahraničí. Jsou Češi zodpovědní a chrání si svou pokožku před slunečním zářením? Jsou opalovací přípravky brány jako samozřejmá a nutná výbava pro pobyt u moře?  


Používání přípravků na opalování není pro všechny samozřejmostí

Ženy jsou zodpovědnější v péči o svou pokožku, 85 % dotázaných žen deklaruje používání opalovacích přípravků. Naopak u mužů je to jen 65 %.

Používání přípravků s ochranným faktorem klesá s rostoucím věkem, tzn. čím vyšší věk, tím méně si lidé chrání pokožku před slunečním zářením.


Graf 1:
Používání opalovacích přípravků

Znalost značek opalovacích přípravků

Pokud mají respondenti spontánně jmenovat značku opalovacích přípravků, nejčastěji zmiňují značku Nivea a Astrid. Tyto dvě značky jsou také nejčastěji používané. Velmi dobře si vede značka Dermacol, které se umístila mezi prvními pěti nejpoužívanějšími společně se značkami Garnier a Bioderma.

Znalost všech značek opalovacích přípravků je signifikantně vyšší u žen.  


Ochranný faktor a složení

Pro dovolenou v Čechách lidé nejčastěji volí střední (OF 15, 20,25) či vysoký ochranný faktor (OF 30,50). Pro dovolenou v zahraničí si téměř polovina uživatelů vybírá přípravky s vysokým faktorem.

Co se týče konzistence, nejoblíbenější jsou opalovací krémy a mléka. Oleje jsou méně oblíbené.

Specifické složení pak vyžaduje necelá pětina uživatelů opalovacích přípravků, a to zejména přírodní složení bez chemických látek, biologickou odbouratelnost či voděodolnost.


Znalost svého fototypu

Znalost svého fototypu, který určuje možnou dobu pobytu na slunci bez spálení, udává 43 % dotázaných. Vyšší povědomí je mezi ženami a u lidí nad 45 let. Povědomí se zvyšuje s rostoucím vzděláním.


Obava z důsledků spojených s nadměrným sluněním

Více než polovina lidí se obává následků nadměrného slunění (55 %). Ženy mají větší obavy, proto se před sluncem chrání více.

Ovšem ani strach ze závažných onemocnění nenutí Čechy k častější návštěvě lékaře a preventivní kontrole pih a znamének. Na pravidelné kontroly k dermatologovi dochází pouze 7 % respondentů. Téměř 60 % pak nenavštěvuje preventivně dermatologa vůbec.


Graf 2:
Obava z následků slunění

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 502 osob ve věku 18 až 64 let. Výzkum je reprezentativní dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu na základě kvótního výběru. Pokud některý z grafů nedává v součtu 100 %, je to zapříčiněno automatickým zaokrouhlováním. Dotazování probíhalo od 26. do 29. června 2023.


Kontakt: Jitka Haiderová Soukupová, e-mail: soukupova@stemmark.cz.

Tisková zpráva: Čtvrtina Čechů nechrání svou pokožku opalovacími přípravky