Čerstvě namleto > COVID-19 v reklamě: Od začátku roku využily firmy inzertní prostor za 1,5 miliardy korun

COVID-19 v reklamě: Od začátku roku využily firmy inzertní prostor za 1,5 miliardy korun

Téma koronavirové pandemie letos masivně proniklo i do médií, a to nejen jako hlavní zpravodajská událost, ale také jako téma v reklamě: řada inzerentů totiž v době krize využila svůj mediální prostor k propojení své značky například s šířením osvěty či solidarity.

Hodnota reklamy odkazující k tématu nemoci COVID-19 a opatřením s ní spojených dosáhla v prvních čtyřech měsících roku 1,5 miliardy korun – jen v dubnu přitom činila více než 1,2 miliardy korun. To v daném měsíci představovalo 16% podíl na celkových ceníkových cenách reklamy v českých offlinových mediích. V dubnu využil nejvíce prostoru v rámci reklam souvisejících s COVID-19 zadavatel Zonky: měl ceníkovou hodnotu skoro 79 milionů korun. Největší část reklamních sdělení s tímto tématem se objevila v televizi, byla jich celá pětina. Data vycházejí z monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere.

Ze všech reklam v mediálním prostoru od ledna do dubna 2020 jich bylo 5 % nějakým způsobem spojeno s tématem nemoci COVID-19, což odpovídá 1,5 miliardy korun. Inzerenti využili svůj reklamní prostor k šíření osvěty – připomínání důležitosti nošení roušek nebo dodržování hygienických opatření –, ale také k podpoře solidarity mezi lidimi v době krize. Ve větší míře se reklamy s tímto zaměřením začaly v českém mediálním prostoru objevovat v druhé polovině března, kdy vláda zpřísnila opatření proti šíření nákazy a omezila volný pohyb osob.

V dubnu, který byl z pohledu inzertních výkonů na téma COVID-19 zatím nejsilnějším měsícem, odvysílala největší podíl takových reklam televize, v rámci reklamních bloků jich bylo 20 %. Skoro 10 % reklamního prostoru jim bylo věnováno v rádiu, 7 % v tisku a 6 % na venkovních reklamních plochách.

Největším zadavatelem, který v rámci svého reklamního prostoru odkazoval k novému typu koronaviru, byla v dubnu společnost Zonky, jejíž reklamy tohoto zaměření dosáhly ceníkové hodnoty téměř 79 milionů korun. Potravinový řetězec Billa pak inzeroval v souvislosti s nemocí COVID-19 na ploše v hodnotě skoro 77 milionů korun a T-Mobile Czech Republic využil ke sdělením v souvislosti se situací reklamní prostor v ceně 74 milionů korun.

Kontakt:

Tisková zpráva: COVID-19 v reklamě: Od začátku roku využily firmy inzertní prostor za 1,5 miliardy korun