Čerstvě namleto > Čínskou nebo ruskou vakcínou proti covidu-19 se Češi očkovat nenechají.

Čínskou nebo ruskou vakcínou proti covidu-19 se Češi očkovat nenechají.

Počet Čechů nakažených nemocí covid-19 velmi rychle narůstá, stejně jako i počet obětí. Šetření výzkumné agentury STEM/MARK mezi obyvateli ve věku 18–64 let ovšem ukázalo, že k případné možnosti očkování jsme naopak čím dál skeptičtější. Ochotu nechat se očkovat deklarovalo jen 34 % dotázaných, což je o 8 procentních bodů méně, než v zářijovém průzkumu. Potenciální vakcíně lidé stále nedůvěřují. Zásadní roli bude zřejmě hrát země jejího původu.

Očkovat proti koronaviru by se v říjnu 2020 nechala jen třetina Čechů.

Pouze 18 % respondentů uvedlo, že by se určitě nechali proti onemocnění covid-19 očkovat. Dalších 16 % tuto možnost zvažuje, pokud bude vakcína splňovat jimi požadovaná kritéria. Nejčastěji byla v odpovědích zmiňována dostatečná ověřenost, absence vedlejších účinků či celková bezpečnost, ale také cenová dostupnost. „Na druhé straně téměř dvě třetiny Čechů zastávají vůči případnému očkování proti nemoci covid-19 negativní stanovisko. Ve srovnání s minulým měsícem se tento podíl navzdory neustále se zhoršující epidemiologické situaci ještě navýšil,“ komentuje výsledky průzkumu analytik agentury STEM/MARK Radek Pileček.

Téměř polovina dotázaných (přesněji 46 %) zmínila, že osobně znají ze svého blízkého okolí (rodina, přátelé nebo kolegové) někoho, kdo již onemocnění covid-19 prodělal. „V rámci této skupiny respondentů sice byly pozorovány mírně kladnější postoje k vakcíně, ale ochotných nechat se očkovat bylo stále méně než těch, kteří to odmítají,“ doplňuje Pileček.

Země původu potenciální vakcíny je důležitá pro více než polovinu dotázaných.

V mnoha laboratořích po celém světě již v dnešních dnech probíhají klinické testy při hledání účinné vakcíny. Mezi často skloňovanými názvy společností je například americká společnost Moderna nebo čínská firma Sinopharm. Některé jsou k vytouženému cíli velmi blízko, avšak to ještě neznamená, že by o jejich vakcínu měli Češi zájem. „Ukazuje se totiž, že celkem pro 55 % oslovených je při zvažování možnosti nechat se v budoucnu proti onemocnění covid-19 očkovat důležité, kde byla vakcína vyvinuta. Země jejího původu více zajímá vysokoškolsky vzdělané,“ říká Radek Pileček z agentury STEM/MARK.

Nejvíce bychom důvěřovali vakcíně vyvinuté v Česku nebo v Německu, naopak Čína a Rusko jsou pro většinu Čechů jako země jejího původu nepřijatelné.

Preference oslovených respondentů, pro než je země původu vakcíny proti nemoci covid-19 důležitá, ukazují na výrazné rozdíly v důvěře vědcům, farmaceutickým a biotechnologickým společnostem z různých států. „Například vakcíně vyvinuté v Číně či Rusku by nedůvěřoval téměř nikdo. Na druhou stranu nejvíce bychom si podle průzkumu přáli tu z Česka, případně ze sousedního Německa, ve které by měly důvěru přibližně tři čtvrtiny občanů. Názory na vakcínu z USA se velmi rozcházejí – pozitivnější panují u mladých ve věku 18–29 let a také u obyvatel Prahy,“ uvádí analytik výzkumné agentury STEM/MARK Radek Pileček a dodává, že výsledky zřejmě neodrážejí jen postoje k vakcíně proti covidu-19 jako takové, ale reflektují i celkovou prozápadní orientaci české společnosti.

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 510 osob reprezentujících internetovou populaci ve věku 18 až 64 let. Šetření probíhalo mezi 12. a 14. říjnem 2020.

Kontakt: Radek Pileček, e-mail: pilecek@stemmark.cz, tel.: 734 832 682

Tisková zpráva: Čínskou nebo ruskou vakcínou proti covidu-19 se Češi očkovat nenechají.