Čerstvě namleto > Češi chtějí mít vlastní bydlení, našetřeno ale nemají

Češi chtějí mít vlastní bydlení, našetřeno ale nemají

O změně bydlení uvažuje 42 % populace, většina z nich (75 %) si plánuje pořídit vlastní bydlení. Jedná se nejčastěji o lidi ve věku 26 až 35 let, se středoškolským vzděláním a o lidi z velkých měst nad 100 tisíc obyvatel. Ačkoli lidé plánují stěhování do vlastního nejčastěji v horizontu jednoho až tří let (42 %), naspořeno na to příliš nemají. Pouze třetina z nich má naspořeno více než 250 tisíc Kč, více než půl milionu má k dispozici pouze 16 % z nich.

V případě lidí plánujících nájemní bydlení jsou úspory ještě nižší. Tři čtvrtiny z nich mají naspořeno maximálně 250 tisíc Kč, částkou vyšší než půl milionu disponuje pouze 5 %.

Na bydlení si spoří 59 % lidí plánujících změnu bydlení, nejčastěji k tomu využívají spořící účet (53 %) nebo stavební spoření (43 %). Většina si spoří pravidelně v měsíčních intervalech.

Při výběru nového domova je pro lidi nejdůležitější jeho cenová dostupnost (důležité pro 94 % lidí plánujících změnu bydlení), lokalita (87 %) a také velikost bytu či domu (84 %).

Lidé se shodují, že nemovitosti na českém trhu jsou v současné době příliš drahé (91 %), dvě třetiny také uvádí, že na nové bydlení nemají dostatek peněz a splnit podmínky pro získání hypoteční půjčky je pro ně těžké.

Informace o výzkumu:

Výzkum realizoval Ipsos pro Forum Zlaté koruny v listopadu 2018 pomocí Ipsos online panelu Populace.cz. První část dotazníku byla realizována na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18-65 let, dotázáno bylo 3 150 respondentů. Z těch bylo vybráno 602 respondentů plánujících změnu bydlení, se kterými byla realizovaná také druhá část dotazníku.

Výsledky výzkumu byly prezentovány 11.prosince 2018 na Foru Zlaté koruny v Praze.

Ipsos je dlouhodobým Partnerem Zlaté koruny.

Tisková zpráva ke stažení zde.

V případě zájmu o detailní výsledky výzkumu pište, prosím, na adresu: tomas.macku@ipsos.com.