Čerstvě namleto > Bez společenské odpovědnosti se kvalitní firemní strategie neobejde

Bez společenské odpovědnosti se kvalitní firemní strategie neobejde

Společenská odpovědnost se stává důležitým tématem pro firmy i jednotlivce. Z výsledků aktuálního výzkumu agentury Ipsos realizovaného v rámci 11. ročníku projektu Ipsos CSR & Reputation Research vyplývá, že veřejnost očekává od velkých firem zejména aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a férových podmínek pro zaměstnance.

Společensky odpovědné aktivity firem by podle Čechů měly mít primárně dopad v České republice. Díky pandemii koronaviru vzrostl důraz, který veřejnost klade na aktivity zaměřené na péči o zdraví, podporu české ekonomiky, ale také ochranu životního prostředí a boj s dezinformacemi.

Společenská odpovědnost firem (CSR, Corporate Social Responsibility) se stává součástí strategií stále více tuzemských firem, důležitým tématem je také pro jednotlivce. Z výzkumů Ipsos vyplývá, že vnímání firmy jako společensky odpovědné posiluje pozitivní vztah zákazníků k firmě a může také ovlivňovat nákupní rozhodování. Více jak polovina populace (53 %) totiž deklaruje, že společenská odpovědnost firmy sehrává roli, když se rozhodují o nákupu. Zároveň 65 % Čechů je ochotno si za produkt, který je společensky odpovědný, připlatit.

Rezonuje životní prostředí a péče o zaměstnance, podpora aktivit hlavně v ČR

Mezi oblasti, kterým by se velké firmy měly ve svých CSR aktivitách věnovat, patří dlouhodobě ochrana životního prostředí a férové chování k zaměstnancům. Každý sektor má ale svá specifika, CSR aktivity by tedy měly také vycházet z oblasti podnikání firmy. „Zatímco firmy nabízející služby by se podle Čechů měly více zaměřit na rozvoj společnosti a chování k zákazníkovi, potravinové řetězce na své zaměstnance. Tabákové firmy a výrobci alkoholu by měli zejména kompenzovat negativní dopad svého byznysu na společnost, technologické a energetické firmy by se měly soustředit zejména na enviromentální témata,“ říká k výsledkům Hana Vejborná, analytička a realizátorka studie Ipsos CSR & Reputation Research.

Podle naprosté většiny Čechů (91 %) by dopad CSR aktivit tuzemských firem měl být vidět zejména v České republice. Angažovanost výhradně v ČR požadují zejména starší lidé a lidé z menších sídel, mladší lidé a lidé z velkých měst schvalují i podporu orientovanou na zahraničí.

Společenská odpovědnost je jednou z cest, jak posílit důvěru firmy a tím i její celkovou reputaci. Čím vyšší reputaci firma má, tím vyšší je zájem o ni a její nabídku ze strany zákazníků, pozitivní vliv má ale i na loajalitu zaměstnanců, spolupráci s dodavateli i dalšími subjekty. 

Pandemie zvýšila důraz na zdraví, podporu ekonomiky, ale i boj s dezinformacemi

Během pandemie narůstá důraz na CSR aktivity zaměřené na péči o zdraví (větší důraz než před pandemií na to klade 27 % populace) a na podporu české ekonomiky (18 %). Větší pozornost je věnována také životnímu prostředí (17 %) a boji s dezinformacemi a obraně demokratických hodnot (12 %), zatímco komunitní život, rovnost ve společnosti a humanitární pomoc ustoupily do pozadí.

V případě zájmu o detailní výsledky z výzkumu pište na marketa.kneblikova@ipsos.com.

Více informací o CSR & Reputation Study najdete zde.

Informace o výzkumu:

Projekt Ipsos CSR & Reputation Research je realizován od roku 2010. Je zaměřen na téma CSR a udržitelného rozvoje ve spojitosti s aktivitami velkých firem a korporací a na zjištění souvislostí mezi CSR a reputací firmy.

Poslední vlna výzkumu byla realizována v prosinci roku 2020 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18-65 let. Celkem se ho zúčastnilo 1044 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz. V rámci studie proběhlo také 12 kvalitativních hloubkových rozhovorů s experty, kteří se zaměřují na oblast společenské odpovědnosti. Další ročník studie CSR & Reputation Research proběhne ve 3. čtvrtletí 2021.

Výsledky výzkumu byly prezentovány na Ipsos online konferenci „Společenská odpovědnost firem v praxi“, která proběhla 27. dubna 2021.

Tisková zpráva: Bez společenské odpovědnosti se kvalitní firemní strategie neobejde