Čerstvě namleto > Aktuální výzkum: Vývoj mínění o Covid-19!

Aktuální výzkum: Vývoj mínění o Covid-19!

Po dvou týdnech jsme zopakovali online výzkum na téma koronavirové nákazy. Jaký je vývoj jejího vnímání v české společnosti? N = 1 253 respondentů, sběr dat proběhl 13. – 16. 3. 2020 metodou CAWI (online).

Kontakt: 
Jana Hamanová, ředitelka výzkumu SC&C spol. s r.o., tel: 732 150 28, e-mail: jhamanova@scac.cz.