Čerstvě namleto > AI vyvolává častěji znepokojení než nadšení

AI vyvolává častěji znepokojení než nadšení

Umělá inteligence prochází překotným vývojem a ve společnosti se začíná živě diskutovat o tom, v kterých oblastech a do jaké míry zasáhne do života lidí. Zlatá koruna si nechala od agentury Ipsos připravit exkluzivní výzkum na téma AI ve finančních službách. Výsledky výzkumu za Ipsos prezentoval Michal Straka přímo na předávání cen 21. ročníku soutěže.

„Jestli je 19. století nazýváno stoletím páry, 20. stoletím internetu, pak 21. bude stoletím umělé inteligence. Možná přeháním. Ale možná také ne. Nejspíš se ale rok 2023 zapíše do historie jako rok AI. Věřím, že nástup AI je stejným přelomem, jako zrod internetu. Může se stát bodem zlomu nejen ve finančních službách“, vysvětluje Pavel Doležal, zakladatel a ředitel projektu finančního a ekonomického vzdělávání Zlatá koruna, proč s výzkumem přišel.

Mají Češi povědomí o tom, co to je umělá inteligence? Jak bezpečně se cítí ohledně soukromí a bezpečnosti svých finančních dat? Svěřili by své osobní finance umělé inteligenci? Tyto a další otázky byly položeny reprezentativnímu vzorku respondentů ve strukturovaném dotazníku, jehož výsledky nabízí zajímavý vhled do toho, jaké dopady má AI na české obyvatele a jak ji vnímají v souvislosti s finančními službami

Zdroj: https://www.zlatakoruna.info/zpravy/vyzkum-zlate-koruny-ai-vyvolava-casteji-znepokojeni-nez-nadseni, srpen 2023.


Znalosti a vnímání AI

Z výzkumu vyplývá, že alespoň 92 % lidí slyšelo pojem AI / umělá inteligence. Častěji ji znají vysokoškolsky vzdělaní lidé. Zajímavé je, že využívání AI v každodenním životě vyvolává u respondentů spíše znepokojení než nadšení, a to především u starších lidí. Poměrně vysoká, asi 67 % je i znalost využití AI ve finančních službách. Respondenti měli ale většinou problém ji popsat. 81 % populace by o AI v tomto sektoru uvítala více informací a vzdělávání. Více než polovina si totiž myslí, že AI do budoucna výrazně ovlivní její život.

AI a finanční služby

Data ukazují, že 40 % populace preferuje v jednání s finančními institucemi osobní přístup, naopak třetina populace upřednostňuje ten online. Přes čtvrtinu lidí se necítí bezpečně ohledně soukromí a bezpečnosti finančních dat s využitím AI a více než polovina souhlasí, že by AI měla být ve finančních službách pod lidským dohledem.

Michal Straka za Ipsos na předávání cen 21. ročníku soutěže Zlatá koruna.
Zdroj: https://www.zlatakoruna.info/zpravy/vyzkum-zlate-koruny-ai-vyvolava-casteji-znepokojeni-nez-nadseni, srpen 2023.


AI a lidé

Podle výsledků lidé stále spíše upřednostňují osobní interakci s reálnými lidmi. AI věří méně i v souvislosti s předvídáním finančních trhů a vyhodnocováním rizik ve finančním sektoru. Více než polovina populace je skeptická a nedůvěřovala by AI ani při posuzování a schvalování hypotéky nebo úvěru. Větší důvěra v AI je častěji při odhalování a zabraňování finančních podvodů„S ohledem na využívání finančních produktů a služeb je zatím česká populace poměrně konzervativní a spíše vyčkává, co další pokrok v technologiích přinese. Přestože si více než polovina populace myslí, že AI výrazně ovlivní jejich život, využití ve finančních službách v tuto chvíli vítá pouze pětina lidí.“, uvádí Michal Straka ze společnosti Ipsos. 

Tisková zpráva byla publikována na webu Zlaté koruny dne 2. 8. 2023.

O výzkumu:

Výzkum byl realizován 4. - 11. 7. 2023 na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let. Celkem se ho zúčastnilo 1 034 respondentů. Nástrojem sběru dat byl Ipsos online panel Populace.cz.


Kontakt: Tomáš Okrouhlý, PR Executive, Ipsos, tel.: 722 950 726, e-mail: tomas.okrouhly@ipsos.com.