Čerstvě namleto > AD INTEL NEWS - segment Zmrzlina

Mezi lednem a červencem umístila největší objem inzerce značka zmrzlin Prima

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere sestavila v rámci svého měsíčního seriálu krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel přehled nejsilnějších inzerentů z řad firemních a produktových značek v segmentu zmrzlin v období leden–červenec 2021. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

V příštím vydání se zaměříme na segment limonád.

Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere přináší ucelený a strukturovaný přehled o tuzemské reklamě napříč celou mediální sférou. V České republice funguje již od roku 2010. Data pro něj jsou získávána nezávislým sběrem (Televize, Tisk, Rozhlas), deklaracemi zapojených subjektů (OOH sektor) i kombinací obou přístupů (Internet).  Sběr i analýza probíhají
na základě transparentních metodologických postupů. Více informací přináší webová stránka adintel.nielsen-admosphere.cz.


Kontakt: 

Tisková zpráva: Ad Intel news - Monitoring reklamy v segmentu zmrzlin