Čerstvě namleto > Ad Intel news - Segment vitamíny, minerály, potravinové doplňky

V roce 2020 umístila inzerci v nejvyšší hodnotě značka kloubních preparátů CEMIO

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere připravila v dalším vydání měsíčního seriálu krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel přehled pěti nejsilnějších inzerentů v segmentu vitaminů, minerálů a potravinových doplňků v roce 2020. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

V příštím vydání se zaměříme na segment cukrovinek.

Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere přináší ucelený a strukturovaný přehled o tuzemské reklamě napříč celou mediální sférou. V České republice funguje již od roku 2010. Data pro něj jsou získávána nezávislým sběrem (Televize, Tisk, Rozhlas), deklaracemi zapojených subjektů (OOH sektor) i kombinací obou přístupů (Internet).  Sběr i analýza probíhají na základě transparentních metodologických postupů.

Více informací přináší webová stránka adintel.nielsen-admosphere.cz.

Kontakt:

Tisková zpráva: Ad Intel news - Segment vitamíny, minerály, potravinové doplňky