Čerstvě namleto > AD INTEL NEWS - segment Nábytek

V roce 2021 byl nejsilnějším inzerentem ASKO nábytek

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere připravila v rámci svého měsíčního seriálu krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel přehled nejsilnějších inzerentů v segmentu nábytku, a to za celý rok 2021. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

V příštím vydání se zaměříme na segment čokolády.

Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere přináší ucelený a strukturovaný přehled o tuzemské reklamě napříč celou mediální sférou. V České republice funguje již od roku 2010. Data pro něj jsou získávána nezávislým sběrem (Televize, Tisk, Rozhlas), deklaracemi zapojených subjektů (OOH sektor) i kombinací obou přístupů (Internet).  Sběr i analýza probíhají na základě transparentních metodologických postupů. Více informací přináší webová stránka nielsen-admosphere.cz.


Kontakt: 

Tisková zpráva: Ad Intel news - segment Nábytek