Čerstvě namleto > AD INTEL NEWS - segment Mléčné výrobky

V prvních třech kvartálech roku byla nejsilnějším zadavatelem Savencia

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere připravila v rámci svého měsíčního seriálu krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel přehled největších zadavatelů v segmentu mléčných výrobků, a to v období leden–září 2021. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

V příštím vydání se zaměříme na segment obuvi.

Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere přináší ucelený a strukturovaný přehled o tuzemské reklamě napříč celou mediální sférou. V České republice funguje již od roku 2010. Data pro něj jsou získávána nezávislým sběrem (Televize, Tisk, Rozhlas), deklaracemi zapojených subjektů (OOH sektor) i kombinací obou přístupů (Internet).  Sběr i analýza probíhají na základě transparentních metodologických postupů. Více informací přináší webová stránka nielsen-admosphere.cz.

Kontakt:
Eliška Morochovičová | Communication Manager | Nielsen Admosphere, a.s. | tel.: +420 222 717 763 | eliska.morochovicova@admosphere.cz

Tisková zpráva: AD INTEL NEWS - segment Mléčné výrobky