Čerstvě namleto > AD INTEL NEWS - segment Klenoty a bižuterie

Mezi lednem a květnem byla nejsilnějším inzertním zadavatelem pandora

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere připravila v rámci svého měsíčního seriálu krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel přehled nejsilnějších zadavatelů inzerce v segmentu klenotů a bižuterie, a to v období leden–květen 2022. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

V příštím vydání se zaměříme na segment energy drinků.

Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere přináší ucelený a strukturovaný přehled o tuzemské reklamě napříč celou mediální sférou. V České republice funguje již od roku 2010. Data pro něj jsou získávána nezávislým sběrem (Televize, Tisk, Rozhlas), deklaracemi zapojených subjektů (OOH sektor) i kombinací obou přístupů (Internet). Sběr i analýza probíhají na základě transparentních metodologických postupů. Více informací přináší webová stránka nielsen-admosphere.cz.


Kontakt:

Tisková zpráva: AD INTEL NEWS - segment Klenoty a bižuterie