Čerstvě namleto > Ad Intel news - Segment hry a hračky

V roce 2020 bylo nejsilnějším inzerentem LEGO

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere připravila v rámci svého měsíčního seriálu krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel přehled nejsilnějších inzerentů v segmentu her a hraček v roce 2020.

Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

V příštím vydání se zaměříme na segment vitaminy, minerály, doplňky stravy.

Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere přináší ucelený a strukturovaný přehled o tuzemské reklamě napříč celou mediální sférou. V České republice funguje již od roku 2010. Data pro něj jsou získávána nezávislým sběrem (Televize, Tisk, Rozhlas), deklaracemi zapojených subjektů (OOH sektor) i kombinací obou přístupů (Internet).  Sběr i analýza probíhají na základě transparentních metodologických postupů. Více informací přináší webová stránka adintel.nielsen-admosphere.cz.

Kontakt:

Tisková zpráva: Ad Intel news - Segment hry a hračky