Čerstvě namleto > Ad Intel news - segment: Farmaceutické přípravky

V období leden–říjen 2020 umístil inzerci v nejvyšší hodnotě Voltaren

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere připravila v dalším vydání měsíčního seriálu krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel přehled deseti největších inzerentů z řad firemních značek v segmentu farmaceutických přípravků, a to za období leden–říjen 2020. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

V příštím vydání se zaměříme na segment hraček.

Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere přináší ucelený a strukturovaný přehled o tuzemské reklamě napříč celou mediální sférou. V České republice funguje již od roku 2010. Data pro něj jsou získávána nezávislým sběrem (Televize, Tisk, Rozhlas), deklaracemi zapojených subjektů (OOH sektor) i kombinací obou přístupů (Internet).  Sběr i analýza probíhají na základě transparentních metodologických postupů. Více informací přináší webová stránka adintel.nielsen-admosphere.cz.

Kontakt:

Tisková zpráva: V období leden–říjen 2020 umístil inzerci v nejvyšší hodnotě Voltaren