Čerstvě namleto > Ad Intel news - Segment: Cukrovinky

V prvním kvartálu 2021 byl inzertně nejsilnějším zadavatelem Ferrero Česká, nejsilnější značkou pak Kinder

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere sestavila v rámci svého měsíčního seriálu krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel přehled nejsilnějších inzerentů z řad zadavatelů a firemních značek v segmentu cukrovinek v období leden–březen 2021. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

V příštím vydání se zaměříme na segment parfémy a toaletní přípravky.

Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere přináší ucelený a strukturovaný přehled o tuzemské reklamě napříč celou mediální sférou. V České republice funguje již od roku 2010. Data pro něj jsou získávána nezávislým sběrem (Televize, Tisk, Rozhlas), deklaracemi zapojených subjektů (OOH sektor) i kombinací obou přístupů (Internet).  Sběr i analýza probíhají na základě transparentních metodologických postupů. Více informací přináší webová stránka adintel.nielsen-admosphere.cz.


Kontakt:

Tisková zpráva: Ad Intel news - Segment: Cukrovinky