Čerstvě namleto > 8 z 10 Čechů má řidičák, k myšlence samořízených aut jsme zatím spíše vlažní

8 z 10 Čechů má řidičák, k myšlence samořízených aut jsme zatím spíše vlažní

Podle aktuálního výzkumu společnosti Nielsen Admosphere má v současnosti řidičské oprávnění 8 z 10 lidí v internetové populaci. Nejčastěji je pak v domácnostech respondentů využíváno jedno až dvě auta. S těmito počty by mohly v budoucnu zamíchat autonomní auta, podaří-li se je dostat do běžného provozu. Výzkum však ukazuje, že česká veřejnost je zatím v otázce samořízených aut rozdělená – více než třetina dotázaných s jejich vývojem dokonce nesouhlasí. Průzkum byl realizován na vzorku pětistovky respondentů z internetové populace Českého národního panelu starší 18 let. Monitoring reklamy společnosti Nielsen Admosphere dále ukazuje, že největším inzerentem v segmentu Automobily byla v období leden–září 2019 Škoda.

Asi nikoho nepřekvapí, že řidičský průkaz má v současnosti naprostá většina lidí (83 %), ostatně to dosvědčuje i pohled na české silnice, které jsou čím dál zaplněnější. Těch, kteří si v budoucnu plánují řidičák teprve pořídit, je momentálně 5 %, přičemž z velké části se jedná o nejmladší věkovou skupinu (18–34 let). Oprávnění pak nemá a ani si ho neplánuje pořídit 12 % respondentů.

Naprostá většina dotázaných dnes také žije v domácnostech, které mají vlastní osobní auta. Nejčastější variantou je dostupnost jednoho (49 %) nebo dvou (31 %) aut na domácnost. Tři a více aut najdeme jen u 5 % lidí z internetové populace. Žádné auto nemá doma k dispozici 16 % vzorku.

Další část výzkumu se zaměřila na autonomní auta, o jejichž vývoji a zejména pak jejich přínosu a bezpečnosti se již delší dobu vedou diskuze po celém světě. Čeští respondenti jsou v této otázce rozděleni, a to dokonce poměrně rovnoměrně – zhruba na třetiny. S vývojem těchto vozidel totiž souhlasí 31 % (uvedli možnosti „určitě souhlasím“ nebo „spíše souhlasím“). Nejvíce kladně naladěných je přitom ve věkové kategorii 18–34 let. Velmi podobná část (32 %) má k vývoji samořízených vozů neutrální postoj a 37 % s ním nesouhlasí (uvedli možnosti „určitě nesouhlasím“ nebo „spíše nesouhlasím“). Nejvíce nesouhlasných postojů lze najít mezi respondety nad 45 let věku.

A jaké (ne)výhody dotázaní v myšlence autonomních aut spatřují? Z těch, kteří vyjádřili souhlas s jejich vývojem, se největší část přiklání k výroku, že samořízená auta pomohou zlepšit plynulost dopravy (58 %). 42 % se líbí, že řidičům by tato auta ušetřila čas, protože by jim umožnila věnovat se při jízdě i jiným činnostem a 41 % si myslí, že by pomohla zkvalitnit služby jako taxi, kurýrní služby a podobně.

Z tábora skeptických hlasů se největší část ztotožnila s výrokem, že s vývojem samořízených vozidel nesouhlasí z obavy o jejich spolehlivost (63 %) a 56 % má obavy o jejich bezpečnost. 54 % také považuje za důležité, aby měl řidič v autě svobodu a kontrolu nad vozem.

Opustíme-li téma autonomních aut, doplňující otázkou ve výzkumu bylo také, jaký typ paliva nebo pohonu považují respondenti u auta obecně za nejlepší. Celkem nepřekvapivě se největší část přiklání k benzínu (31 %), 21 % upřednostňuje diesel a 16 % hybridní pohon. Elektrický pohon, který v současnosti zažívá boom, považuje za nejlepší variantu zatím pouze 8 % vzorku.

Automobily tvoří také důležitý segment zdejší reklamy. Jak inzerovaly automobilové značky v prvních třech kvartálech, ukazuje monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere. Největším inzerentem je tuzemská Škoda, která v období leden–září 2019 umístila reklamu v českých médiích v segmentu Automobily v hodnotě 417 milionů korun. Pro tuto značku to navíc představuje téměř stoprocentní navýšení oproti stejnému období v roce 2018. Druhý Hyundai inzeroval zatím v roce 2019 v hodnotě 413 milionů korun a třetí Volkswagen měl reklamu za 311 milionů korun.

Kontakt:

Tisková zpráva: 8 z 10 Čechů má řidičák, k myšlence samořízených aut jsme zatím spíše vlažní