Čerstvě namleto > 4 z 5 firem zaznamenaly negativní dopad koronakrize, vidí však i její pozitiva

4 z 5 firem zaznamenaly negativní dopad koronakrize, vidí však i její pozitiva

Negativní dopad pandemie koronaviru zaznamenaly 4 z 5 tuzemských firem do 250 zaměstnanců. Firmy se aktuálně potýkají hlavně s problémem výpadku zaměstnanců a poklesem poptávky. Čtvrtina firem plánuje zvyšovat investice do inovací, pětina do bezpečnosti práce. Naopak snížení investic lze očekávat v oblasti PR, marketingu a HR. Pozitivním přínosem pandemie je zejména uvědomění si klíčových hodnot, rychlejší přechod do online a „home office“ jako nová forma práce. Výsledky vyplývají z říjnové ankety Ipsos realizované prostřednictvím Ipsos B2B panelu, kde bylo dotázáno 132 majitelů či finančních ředitelů tuzemských firem do 250 zaměstnanců.

Negativní dopad koronavirové krize na chod firmy zaznamenalo 83 % firem (58 % částečně negativní, 25 % velmi negativní). Desetinu firem krize nijak neovlivnila, 7 % firem zaznamenalo mírně pozitivní dopad krize.

Momentálně se firmy nejvíce potýkají s problémem výpadku zaměstnanců (55 %) a poklesu poptávky (52 %). Za další problémy firmy označují omezení ze strany státu a problémy s cash flow.

„I přes převážně negativní dopady krize na jejich firmy se majitelé a ředitelé shodují, že krize může mít v některých aspektech i pozitivní vliv nejen na chod firem, ale i fungování celého trhu. Nejčastěji uvádí, že si díky krizi uvědomili, co je opravdu důležité. 4 z 10 majitelů či ředitelů firem vidí pozitivum v rychlejším přechodu do online světa a také v „home office“ jako nové formě práce. Shodují se také, že dojde k pročištění trhu – zůstanou jen ty nejlepší firmy,“ říká k výsledkům Jakub Malý, ředitel společnosti Ipsos. Asi třetina firem vidí dále přínos v zjednodušení běžného chodu firmy či efektivnějších interních procesech.

Návrat firmy do stavu před koronavirovou krizí odhaduje necelá třetina firem v horizontu půl roku, polovině firem to potrvá rok i déle. Delší proces zotavení z krize odhadují firmy, které se aktuálně potýkají s problémem cash flow.

Delší době zotavování se z krize odpovídají i predikce vývoj obratu či tržeb firem. V následujících 6 měsících 69 % firem očekává pokles obratu či tržeb (52 % mírný pokles, 17 % výrazný pokles).
17 % firem očekává stejný obrat jako v dnešní době, desetina naopak očekává mírný růst obratu.

V souvislosti s koronakrizí budou firmy také měnit své plánované investice. Čtvrtina firem zvýší investice do inovací, pětina do bezpečnosti práce, zejména velké firmy s větším obratem. Naopak nižší investice firmy plánují zejména do oblasti public relations, marketingu a také HR a rozvoje zaměstnanců.

S přijatými vládními opatřeními proti pandemii koronaviru souhlasí 68 % firem (26 % rozhodně souhlasí, 42 % spíše souhlasí). Zároveň se však shodují, že vládní pomoc firmám řešícím dopady pandemie není dostačující – uvádí to dvě třetiny firem, zejména ty, které se nyní potýkají s problémem poklesu poptávky.

Informace o výzkumu:

Anketa mezi firmami do 250 zaměstnanců (bez OSVČ) byla realizována od 14. do 29.10.2020, zúčastnilo se jí celkem 132 firem. Dotazování proběhlo pomocí Ipsos B2B panelu, dotazovanou osobou byl majitel / CEO firmy či finanční ředitel.

Ipsos B2B panel je specializovaný online panel sdružující cca 3700 registrovaných reprezentantů firem (majitelé, ředitelé, finanční ředitelé, IT ředitelé, manažeři atd.) napříč různými obory a velikostmi firem.


V případě zájmu o detailní výsledky kontaktujte Markétu Kneblíkovou z Ipsosu (marketa.kneblikova@ipsos.com). 

Tisková zpráva: 4 z 5 firem zaznamenaly negativní dopad koronakrize, vidí však i její pozitiva