Agentury > ResSOLUTION Group s.r.o.

ResSOLUTION Group s.r.o.

ResSOLUTION Group je renomovaná česká výzkumná agentura s bohatými zkušenostmi v oblasti průzkumu trhu. V její nabídce naleznete marketingové a mediální výzkumy, z nichž řada má mezinárodní přesah. Zpracovává různorodá výzkumná šetření pro významné instituce, mezi něž patří například univerzity, bankovní a obchodní společnosti, televize, mediální domy, ministerstva i jiné státní instituce a podobně.

ResSOLUTION Group je také výhradním dodavatelem společnosti Nielsen Admosphere.

Agentura ResSOLUTION Group získala certifikaci SIMAR PRO VÝZKUM.

Adresa agentury

Českobratrská 2778/1
130 00 Praha 3

Nabízené služby

Typ agentury

 • -

Typy výzkumů a
další služby

 • CLT
 • datová analytika/data mining
 • etnografie
 • ochutnávky
 • projektivní techniky
 • rekrutace respondentů
 • segmentace
 • semiotika
 • spokojenost / loajalita
 • tazatelská síť
 • testování konceptů
 • testování produktů
 • trendy a predikce
 • vlastní CATI studio
 • vlastní online panel
 • zákaznická zkušenost

Metoda sběru dat

 • kvalitativní
 • kvantitativní
 • skupinové diskuse
 • individuální hloubkové rozhovory
 • kvalita online
 • online panel
 • CATI
 • CAPI/PAPI
 • desk research

Oblast výzkumu

 • akademická sféra
 • automotive
 • B2B
 • farmacie
 • finanční služby
 • maloobchod
 • média
 • neziskový sektor
 • reklama a značky
 • rychloobrátkové zboží
 • služby
 • státní sféra
 • telekomunikace
 • výzkumy veřejného mínění