Agentury > IPSOS s.r.o.

IPSOS s.r.o.

Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Má za sebou více než 25 let činnosti na českém trhu, je součástí sítě Ipsos, jedné z největších světových výzkumných sítí v oblasti výzkumu trhu. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 90 zemích světa.

Disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how specializovaných divizí Ipsos Loyalty, Ipsos Marketing, Ipsos Connect, Ipsos Public Affairs, Ipsos CEM, Ipsos ERM, Ipsos UU, Ipsos Healthcare a Ipsos Observer.

V Praze je i sídlo Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko, Rakousko) a Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre.

Adresa agentury

Slovanský dům, vchod E
Na Příkopě 22
110 00 Praha 1

Nabízené služby

Typy výzkumů a
další služby

 • CLT
 • datová analytika/data mining
 • etnografie
 • instant feedback (EFM)
 • mystery shopping
 • ochutnávky
 • projektivní techniky
 • rekrutace respondentů
 • segmentace
 • semiotika
 • spokojenost / loajalita
 • tazatelská síť
 • testování konceptů
 • testování produktů
 • trendy a predikce
 • vlastní CATI studio
 • vlastní focus studio
 • vlastní online panel
 • zákaznická zkušenost

Metoda sběru dat

 • kvalitativní
 • kvantitativní
 • skupinové diskuse
 • individuální hloubkové rozhovory
 • kvalita online
 • online panel
 • CATI
 • CAPI/PAPI
 • desk research

Oblast výzkumu

 • akademická sféra
 • automotive
 • B2B
 • farmacie
 • finanční služby
 • maloobchod
 • média
 • neziskový sektor
 • reklama a značky
 • rychloobrátkové zboží
 • služby
 • státní sféra
 • telekomunikace
 • výzkumy veřejného mínění