Agentury > CONFESS Research s.r.o.

CONFESS Research s.r.o.

CONFESS Research se kromě standardních i inovativních metod kvalitativního a kvantitativního výzkumu specializuje na výzkumy v oblasti komunikace, včetně NEURO testování reklamy. 

Agenturní tým je postavený na lidech s vlastní zkušeností z marketingu, které promítá do designu výzkumu i následných doporučení.

Adresa agentury

Vítkova 5/32
186 00 Praha 8 - Karlín

Nabízené služby

Typ agentury

 • fullservis

Typy výzkumů a
další služby

 • CLT
 • co-creation workshopy
 • datová analytika/data mining
 • etnografie
 • mystery shopping
 • ochutnávky
 • projektivní techniky
 • rekrutace respondentů
 • segmentace
 • semiotika
 • tazatelská síť
 • testování konceptů
 • testování produktů
 • trendy a predikce
 • tvorba a testování inovací
 • vlastní focus studio

Metoda sběru dat

 • kvalitativní
 • kvantitativní
 • skupinové diskuse
 • individuální hloubkové rozhovory
 • kvalita online
 • online panel
 • CATI
 • CAPI/PAPI
 • desk research

Oblast výzkumu

 • automotive
 • B2B
 • farmacie
 • finanční služby
 • maloobchod
 • média
 • neziskový sektor
 • reklama a značky
 • rychloobrátkové zboží
 • služby
 • státní sféra
 • telekomunikace