Čerstvě namleto > Ze zmrzlin Češi mírně preferují ozkoušené druhy před novými, za porci nechtějí utratit více než 30 korun

Ze zmrzlin Češi mírně preferují ozkoušené druhy před novými, za porci nechtějí utratit více než 30 korun

Léto a prázdniny už jsou sice za námi, proč si je ale ještě nepřipomenout několika čísly z nejnovějšího výzkumu Nielsen Admosphere, který se věnoval konzumaci zmrzliny mezi Čechy. Šetření nepřekvapivě potvrdilo, že se u nás zmrzlině daří, a to jak té kusové, tak kopečkové, případně točené. Z výsledků ale vyšlo také, že Češi se ve výběru druhů kloní spíše k ozkoušeným druhům, i když alespoň občas rádi zkouší druhy nové. Naopak složení příliš neřeší. Výzkum se uskutečnil na vzorku 500 respondentů z internetové populace Českého národního panelu starší 15 let. Postavení zmrzliny jako „symbolu léta“ pak potvrzují i data z monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere, která ukazují, že inzerenti v segmentu zmrzlin umisťují většinu reklamy v první polovině roku. Nejvíce letos mezi lednem a červencem inzerovala značka Algida Magnum Double.

Lidí, kteří si nikdy nedají zmrzlinu, je v Česku pouhých 5 %. Zbylá část vzorku si zmrzlinu dá alespoň občas, přičemž platí, že dvě třetiny z nich většinou sáhnou po vyzkoušeném druhu, ale občas experimentují i s jinými. Nové příchutě a typy zmrzliny o něco více zkouší mladší respondenti než ti starší. Pouze na ty vyzkoušené se při konzumaci omezuje pětina dotázaných.

Na rozdíl od druhů respondenti příliš neřeší složení zmrzliny – přesněji 68 % složení nezajímá. Nutno ale poznamenat, že pokud se jím někdo zabývá více než jiní, je to věková skupina 25–34 let – v ní složení řeší 40 % dotázaných.

Nejčastějším místem ke koupi zmrzliny je u nás stánek či okýnko na ulici, tam zmrzlinu kupuje 59 % dotázaných. Na druhém místě je cukrárna (54 %) a na třetím hypermarket či supermarket (40 %). Drtivá většina lidí (9 z 10) je ochotná za jednu porci zmrzliny, případně jeden nanuk, zaplatit do 30 korun. Více by za ni utratilo jen 8 %.

Aktuálním trendem v segmentu zmrzlin je takzvaná rolovaná zmrzlina. Její existenci však zatím zaznamenala jen necelá pětina respondentů.

Kategorie zmrzlin je zajímavá i z pohledu reklamy – a to nejen v letních měsících. Při pohledu na zadavatele inzerce v období leden–červenec 2017 vidíme, že nejvíce reklamy měla značka Algida Magnum Double, která využila prostor v ceníkové hodnotě 38,1 milionů korun. Oproti stejnému období minulý rok však tato značka zaznamenala 13% pokles. Druhý nejdražší prostor využila Algida Carte D’Or, a sice v hodnotě 35,4 milionů korun (o 3 % více než mezi lednem a červencem 2016). Míša Termix umístila inzerci v celkové hodnotě 33,8 milionů, což je trojnásobek její loňské hodnoty.

Tyto výsledky hezky doplňují i data společnosti Nielsen z maloobchodního auditu v obchodech s potravinami a smíšeným zbožím, podle nichž roční obrat v kategorii zmrzlin (za období srpen 2016 – červenec 2017) dosáhl 3,1 miliardy korun a meziročně narostl o 4,7 %. Celková spotřeba balené zmrzliny už narostla méně, a sice o 0,9 % na 34,7 milionu litrů ročně. Za tento menší nárůst (stejně jako za vyšší tržby) může především meziroční nárůst průměrné ceny za litr zmrzliny o 3,7 %.

Kontakt:  

 

Ze zmrzlin Češi mírně preferují ozkoušené druhy před novými, za porci nechtějí utratit více než 30 korun