Vzdělávání > Veřejné mínění > Pasport výzkumu veřejného mínění

Pasport výzkumu veřejného mínění

Jak se vlastně pozná, že výzkum je kvalitní? Výzkumnická komunita se shoduje, že klíčovým parametrem může být jeho transparentnost, tedy ochota autora výzkumného šetření vysvětlit veškeré detaily o realizaci výzkumu, které jsou shrnuty v tzv. pasportu výzkumu veřejného mínění. 

Adam Černý, předseda Syndikátu novinářů, v rámci semináře pro novináře "Jak číst a správně interpretovat předvolební výzkumy", konaného 30. září 2016, podpořil činnost SIMAR a zavedení pasportu. Pasport je užitečným vodítkem při identifikaci důvěryhodného zdroje, agentura uveřejněním všech údajů napomáhá kultivaci výzkumného trhu. 


Pasport výzkumu veřejného mínění

Povinné vybavení grafů poskytovaných médiím / textu doprovázející výzkum

Pokud se v médiích uveřejní graf či výsledky výzkumného šetření, jako minimum je třeba informaci doplnit následujícími údaji:

 - v titulku:

 • povaha výstupu
 • agentura / zadavatel výzkumu
 • počet respondentů
 • metoda sběru dat
 • datum sběru / dotazovací období

Podrobný pasport výzkumu veřejného mínění

Způsob realizace výzkumu a kontext, ve kterém byl výzkum realizován je nedělitelnou součástí výzkumu. Následující informace agentura poskytne jako povinnou součást každém zveřejnění výzkumu veřejného mínění (tedy při zasílání do médií, poskytnutí zadavateli či jiným subjektům, při uveřejnění na stránkách realizátora výzkumu atp.).

Pasport by měl být snadno dohledatelný (pro novináře, či pro kohokoliv, kdo se chce na výzkum podrobněji podívat) a dostupný v okamžiku jeho veřejné publikace.

 • jméno výzkumné organizace, která výzkum realizovala
 • kontakt na realizátora
 • zadavatel 
 • kdo výzkum platil
 • počet respondentů
 • základní soubor pro výběr
 • na co je výsledek reprezentativní
 • způsob výběru respondentů
 • metoda sběru dat (osobní dotazování – CAPI nebo PAPI, telefonické, internet)
 • počet tazatelů (u osobního dotazování)
 • termín dotazování 
 • (vhodný je komentář k událostem, které mohly výsledky ovlivnit)

 Další možné (tedy nepovinné) informace

 • vážení dat (pokud bylo použito)
 • znění otázek
 • pořadí otázek (dotazník)
 • způsob kladení otázek (např. s kartou nebo bez karty)
 • počet dotazovací bodů
 • statistická chyba výběrového souboru

Odkaz do seznamu pasportů veřejného mínění - volby do PS Parlamentu ČR v roce 2013
(Uveřejněné pasporty se týkají zejména výzkumů realizovaných v druhé polovině roku 2013, které  mají souvislost s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).