Vzdělávání > Veřejné mínění > MEDIAN dokázal už okolo 15:00 predikovat volby z průběžného sčítání s přesností 0,4 procentního bodu

Vzdělávání

MEDIAN dokázal už okolo 15:00 predikovat volby z průběžného sčítání s přesností 0,4 procentního bodu

Model společnosti MEDIAN dokázal odhadnout finální výsledky voleb s přesností 0,4 procentního bodu na stranu (průměrná absolutní odchylka) již svým prvním odhadem v 14:59, tedy hodinu po uzavření volebních místností. Naše predikce odhaduje výsledky voleb tak, že na základě již sečtených okrsků modeluje výsledek v těch nesečtených.

Více ve FAQ: http://showme.median.cz/volby-2017/FAQ/.

Takto vypadá srovnání predikce v 14:59, která byla založena na 6,1 % sečtených okrsků. Průměrná odchylka na stranu byla 0,41 procentního bodu a maximální 1,63 p. b., zatímco průběžné sčítání se ještě v průměru u strany odchylovalo o 1,13 procentního bodu a u některých stran dokonce o 2,44 procentní body.

Kalkulace a vydávání predikce byla výrazně ztížena výpadky serveru ČSU. Proto první predikcí, kterou na našem webu viděla většina diváků, byla ta z 15:04. V ní již bylo správně určeno pořád prvních 6 stran (tedy, že Piráti porazí SPD), a průměrná odchylka byla 0,44 procentního bodu.

Správně jsme odhadli pořadí prvních 6 stran. Těchto 6 stran jsme v první predikci odhadli s průměrnou absolutní odchylkou u strany 0,2 procentního bodu. Největší odchylku jsme zaznamenali u stran, které se pohybovaly mezi 4–6 %, u kterých jsme předem avizovali, že nelze s jistotou říct, zda se dostanou či nedostanou do Sněmovny. Nejméně přesný byl odhad u strany Starostové a nezávislí, protože jde o novou stranu, jejíž zisk lze hůře predikovat ze struktur posledních voleb. Absolutní odchylka u strany STAN činila v prvním odhadu 1,6 p. b.

Proč byla naše metodika celkově relativně úspěšná a přinesla zpřesnění průběžného sčítání? Sčítání postupuje od nejmenších okrsků, proto byly ze začátku nadhodnoceny strany KDU-ČSL či KSČM či SPD, které jsou silnější v menších okrscích. Naopak strany, které mají své voliče spíše ve větších okrscích, jako jsou TOP 09, začaly posilovat až s postupným sčítáním hlasů. Naše predikce, která využívá znalostí o vztazích mezi výsledky voleb v okrscích a obcích z minulých let, dokáže predikovat dosud nesečtené okrsky a tím průběžné sčítání přiblížit realitě již za hodinu.

Predikci používají k odhadu voleb krátce po uzavření volebních místností například v Rakousku a Francii. Umožňuje rychle, již z malého množství sečtených hlasů, předpovědět finální výsledek. Naše predikce je „naučená“ na předchozích volbách a probíhá tak, že ze všech již sečtených okrsků a obcí jsou odhadovány výsledky v okrscích a obcích, které ještě sečteny nejsou. U každé nesečtené jednotky dostáváme větší množství odhadů, které se agregují a přitom se přihlíží mj. k tomu, jak spolu výsledky v jednotlivých okrscích a obcích korelovaly v minulosti.

MEDIAN dokázal už okolo 15:00 predikovat volby z průběžného sčítání s přesností 0,4 procentního bodu