Vzdělávání > Veřejné mínění > 10 nejčastějších chyb médií při interpretaci výzkumu

10 nejčastějších chyb médií při interpretaci výzkumu


10 nejčastějších chyb médií při interpretaci výzkumu
  • Záměna ankety se seriózním výzkumem
  • Zobecnění výsledků výzkumu z konkrétní cílové skupiny na běžnou populaci (či širší cílovou skupinu)
  • Interpretace výsledků nad rámec zjišťovaných údajů
  • Nepřesná interpretace znění otázky (či variant odpovědí)
  • Záměna výzkumu a tvrdých dat
  • Neúplné sdělení (Důvěra ve veřejného činitele „X“ klesla; ale klesla v rámci statistické chyby a zároveň je důvěra v něj stále nejvyšší v porovnání s ostatními veřejnými činiteli)
  • Srovnávání výsledků metodicky nesrovnatelných výzkumů (jiný vzorek, jiná metoda – např. anketa versus kvótní sběr)
  • Uvedení výsledků výzkumu bez zdroje (kdo a jak realizoval…)
  • Použití časově zastaralých či věcně překonaných dat
  • Neověření si původu výzkumu, solidnosti realizátora