Mezinárodní den výzkumu trhu a veřejného mínění

ESOMAR organizuje na začátku května tradiční týden oslav mezinárodního výzkumného dne, letos s tématem „Building a Better Future Through Insights“. Zahájení proběhne v pondělí 3. května., ukončení v pátek 7. května.

Sdružení SIMAR připravuje lokální online setkání, které se bude konat ve čtvrtek 6. května 2021.Oslavte tento výzkumnický den spolu s námi !!!

Více informací se dozvíte již brzy.