Konference České sociologické společnosti

Konference České sociologické společnosti se bude konat ve dnech 23. - 25. června 2021.

Více informací je k dispozici na webu konference zde.

Moderované diskuse k problematice výzkumů trhu a veřejného mínění, v nichž vystoupí zástupci členských agentur SIMAR, se konají:

Metody sběru dat z pohledu výzkumných agentur a akademické sféry ve středu 23. června od 18:15 (moderovaná diskuse 1) 

  • Petra PRŮŠOVÁ (Kantar), Martin LAKOMÝ (FSS MU, Mendelova Uni), Ladislav RABUŠIC (FSS MU), Filip RYBÍN (NMS Market Research)
  • Moderuje: Hana Huntová

Spolupráce mezi zadavateli a agenturami pro sběr dat: hledání cest ke společnému cíli ve čtvrtek 24. června od 18:30 (moderovaná diskuse 4)

  • Jana HAMANOVÁ (SC&C), Ondřej NÝVLT (STEM/MARK), Jan SLÁDEK (FF UK), Hynek JEŘÁBEK (FSV UK)
  • Moderuje: Lucie Vidovićová