ČSÚ - prezentace výsledků Sčítání 2021

Prezentace Českého statistického úřadu na téma výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2021 jeho praktické využití pro oblasti sociologického výzkumu, výzkumu veřejného mínění a výzkumu trhu.