Vítězem českého kola soutěže Research Got Talent se stal tým Sensemakers Alpha

Ve středu 29. dubna večer vyhlásila porota vítěze soutěže Research Got Talent, tým Sensemakers Alpha, ve složení Martin Řípa, Tereza Přibáňová a Kateřina Michlová.

Soutěž probíhala online, soutěžící prezentovali pomocí videokonference a stejně tak probíhala například porada poroty. Vítězný tým postupuje do globálního kola, které vrcholí vyhlášením celkového vítěze na kongresu ESOMAR v září 2020 v Torontu. Soutěž se letos v ČR konala poprvé. Mohli jsme se poučit z průběhu soutěží, které mají již svou tradici v Hong Kongu a Indii, ESOMAR však letos poprvé vyhlásil i globální kolo.

Cílem soutěže bylo dát mladým lidem do 35 let možnost vyniknout. Chtěli jsme také veřejnosti ukázat, že v oboru vyrůstá mladá nadějná generace. Soutěžilo devět týmů, které se utkaly nad návrhem projektu podle zadání neziskové organizace Forum 2000. Kristýna Klepáčková z nadace Forum 2000 vysvětluje zadání: „Mezi mladými lidmi ve Střední Evropě je malý podíl těch, kteří se zapojují do veřejného dění. Aktivní participace na veřejném dění je v zájmu nás všech. Chceme zjistit co by přispělo k tomu, abychom co nejvíce posílili angažovanost mladých lidí ve veřejném životě.“

V porotě spolu s nehlasující předsedkyní Petrou Průšovou (Kantar), zasedli Jakub Klepal (Forum 2000), Renata Týmová (Česká televize), Jiří Vinopal (Universita Karlova), Tomáš David (Czech Top 100) a Tomáš Drtina (INCOMIND). Porota v soutěžních návrzích hodnotila, jak dobře lidé uchopili zadání, vhodnost a originalitu navrhovaných metod, způsob realizace, prezentační styl a samozřejmě také nepopsatelný, ale důležitý talent faktor. 

„Bylo to náročné a intenzivní. V devět ráno jsme dostali zadání a už v jednu hodinu museli odevzdat návrh. Ale zvládnout se to dalo.“, popisuje průběh soutěže Martin Řípa. Každý tým měl k dispozici 30 minut s mentorem, který jim pomohl vylepšit vyznění prezentace a také otestovat, zda se vejdou do časového limitu deseti minut na prezentaci a pěti minut na otázky. Kateřina Michlová z vítězného týmu své mentorce Haně Volekové po skončení soutěže děkovala: „Pomohlo nám to strukturovat celou prezentaci a podtrhnout důležité body.“ Hanka Voleková však dodává: „Mentoring má jistě smysl, ale oni byli prostě dobří!“

Podmínkou účasti v globálním kole soutěže je realizace projektu. „Budeme vítěznému týmu držet palce, aby obhájili dobré jméno českých výzkumníků ve světě,“ dodává k tomu výkonná ředitelka SIMAR Hana Huntová.

Prezentace všech soutěžních týmů naleznete na Youtube kanálu SIMAR.