Organizace soutěžního dne

  • Dopolední část (neveřejná)

8:30 zahájení, losování pořadí prezentací, přidělení mentorů

8:45 - 13:00 skupina A (5 soutěžních týmů) připravuje svůj návrh řešení - má možnost v časově omezeném limitu vznášet dotazy k zadání a konzultovat svůj návrh s přiděleným mentorem

9:45 - 14:00 totéž pro skupinu B (4 soutěžní týmy)

  • Odpolední část (veřejná)

13:15 zahájení odpolední části, shrnutí informací o soutěži, představení soutěžních týmů a poroty

13:30 prezentace prvního týmu (časový rámec 15 minut vč. dotazů poroty)

17:30 vyhlášení výsledků