Základní informace o soutěží Research Got Talent v otázkách a odpovědích

Kdo se může zúčastnit soutěže?

Soutěží 2-3 členné týmy. Soutěžící působí v České republice, je jim 35 a méně. Jednacím jazykem je čeština a angličtina. Nominován může být tým za agenturu, nebo tým smíšený. Je nominováno 9 týmů. 

Jak bude soutěž probíhat?

Všechny soutěžní týmy budou pracovat na stejném zadání. Tým vypracuje návrh výzkumného projektu a ten prezentuje porotě. Porota vybere vítěze podle předem stanovených kritérií a vyhlásí vítěze. Zadání, práce na návrhu projektu, prezentace a výběr vítěze proběhne ve stejný den, 29. dubna 2020. Soutěž začne v 8:30, týmy obdrží zadání tak, aby měly stejné podmínky na práci. Soutěž končí cca v 17:30 vyhlášením vítězů. 

Kde se bude soutěž realizovat?

Soutěž proběhne online, na platformě Zoom. Každý soutěžní tým bude mít svou pracovní místnost online. Soutěžící musí mít k dispozici ideálně oddělenou místnost v agentuře, nebo v domácnosti. Prezentace před porotou a publikem bude také probíhat online na platformě Zoom. 

Jak zajistíme, aby byla pravidla dodržována?

Během soutěže nesmí soutěžící volat či jinak konzultovat projekt s dalšími osobami. V případě, že se bude potřebovat na cokoliv zeptat, kontaktují organizátory. Týmy budou mít k dispozici předem určeného mentora. Předpokládáme, že mezi soutěžícími bude panovat zdravý sportovní duch a nebudou porušovat pravidla soutěže. Před soutěží obdrží týmy podrobná pravidla soutěže a elektronicky odsouhlasí, že se s nimi seznámili. 

Jaká je odměna pro vítěze?

Vítězný projekt bude veřejně vyhlášen.
Projekt bude realizován. 
Projekt se bude prezentovat na konferenci “Výzkum společnosti” organizované SIMAR, která je naplánovaná na září 2020.*
Autoři realizovaného projektu obdrží zpáteční letenku (economy class) a vstup zdarma na ESOMAR kongres, který se koná 13. - 16. září 2020 v Torontu (Kanada), kde se bude vyhlašovat světový vítěz soutěže Research Got Talent.*

* Důležité upozornění: Vzhledem k tomu, že doba je nejistá a díky opatřením ohledně koronavirové pandemie se může stát, že kongres či další setkání se nebudou konat, nebo nebude možné vycestovat. Pokud taková situace nastane, budeme hledat nějaké další možné řešení (například účast na kongresu v dalším roce). 

Kdo soutěž organizuje?

Soutěž se poprvé organizovala výzkumná asociace v Hong Kongu a Indii. Mezinárodní asociace výzkumníků ESOMAR tuto soutěž poprvé v roce 2020 převzala jako klíčovou oborovou aktivitu a nyní se realizuje po celém světě. Soutěž je určena všem mladým odborníkům, kteří chtějí přinést přinést pozitivní změnu světu a společnosti. SIMAR a jeho členové se k RGT hlásí jako k důležité aktivitě a jsme rádi, že můžeme být jeho součástí této globální iniciativy, která dává příležitost mladým odborníkům ukázat co v nich je. Cílem aktivity je zviditelnit mladé výzkumníky, pozvat je do úzce spolupracující mezinárodní výzkumné komunity, dále ukázat, že výzkum je pro společnost přínosný a má pozitivní vliv na rozhodování ve společnosti. 

Jak se vybere vítěz?

Porota bude hodnotit podle předem dohodnutých kritérií. Kritéria zahrnují porozumění zadání, metodu a metodologii, realizaci, prezentaci a “RGT faktor”. Během prezentací budou porotci přidělovat body. Body se sečtou. Pak proběhne diskuse poroty a porota vybere vítěze. 

Poznámky k soutěžním návrhům

Soutěžní návrhy mohou využít plejádu klasických výzkumných metod, kombinace metod a navrhovat využití primárních i sekundárních dat a pokročilé analytické postupy.

Kdo zasedne v porotě?

  • Jiří Vinopal (Univerzita Karlova, Sociologický ústav AV ČR) 
  • Petra Průšová (Kantar) - ČESTNÁ PŘEDSEDKYNĚ BEZ HLASOVACÍHO PRÁVA 
  • Tomáš David (Czech Top 100) 
  • Renata Týmová (Česká televize) 
  • Tomáš Drtina (INCOMIND) 
  • Jakub Klepal (za zadavatele projektu) 

Kdo jsou mentoři?

Týmy mohou využít možnost online setkání s mentorem, který jim dá zpětnou vazbu na jejich návrh. Mentor nesedí v porotě a není zadavatel, měl by to být člověk, který dá týmu zpětnou vazbu, poradí, pomůže vychytat mouchy, ujistí se, že obsah prezentace se vejde do limitu, pomůže týmu zaměřit návrh na řešení problému. Schůzka s mentorem by měla trvat maximálně na 30 minut, přesný čas a svého mentora si týmy losují. Mentoři se budou s týmy setkávat tak, aby tým měl možnost prezentaci upravit před tím, než ji devzdá.

  • Petr Soukup (FSV UK)
  • Václav Forst (konzultant)
  • Monika Pištěláková (ProfitBooster)
  • Hana Voleková (pedagog a výzkumník)

Mohu prezentace a vyhlášení výsledků sledovat?

Ano, sledovat prezentace a vyhlášení na platformě ZOOM můžete i Vy. Prosím, registrujte se na e-mailu: simar@simar.cz, heslo RESEARCH GOT TALENT, nebo prostřednictvím formuláře zde. Počet míst pro publikum je omezen.