Standardy > Standardy SIMAR > Kniha standardů SIMAR

Kniha standardů SIMAR

Kniha standardů v současnosti obsahuje již 13 položek. Všechny byly upraveny či nově vypracovány v roce 2012 a schváleny valnou hromadou SIMAR v únoru a září 2012. Jednotlivé standardy vznikají v expertních skupinách složených z odborníků z praxe i akademické sféry. Jako podklad všech předpisů jsou používány mezinárodní standardy ESOMAR a EFAMRO, jejichž doporučení jsou plně respektována. Standardy SIMAR jsou vyvíjeny v souladu s národní legislativou. 

Členské agentury SIMAR se nejen zavázaly k dodržování standardů, ale také se dobrovolně podrobují nezávislým náhodným kontrolám, které tyto postupy prověřují. 

Standardy SIMAR jsou připraveny tak,aby uživatelům výsledků garantovaly vyšší úroveň kvality výzkumu trhu a veřejného mínění. 

Pouze řádný a nezávislým auditorským týmem kontrolovaný člen sdružení SIMAR je oprávněn deklarovat dodržování standardů kvality SIMAR a používat jméno a logo SIMAR ve svých propagačních materiálech.

Kniha standardů SIMAR

 1. Tazatelské sítě                                                         
 2. Pořizování dat                                                    
 3. PAPI                                                                             
 4. CAPI                                                                            
 5. CATI                                                                            
 6. Kvalitativní výzkum                                                 
 7. In-store dotazování                                                 
 8. CLT                                                                            
 9. Mystery Shopping                                                   
 10. Dotazování dětí a mládeže                                   
 11. Kvantitativní on-line výzkum                               
 12. Sociální média                                                       
 13. Databáze SIMAR