Čerstvě namleto > Co si lidé myslí o SDGs – cílech udržitelného rozvoje?

Co si lidé myslí o SDGs – cílech udržitelného rozvoje?

Z celkem 17 cílů udržitelného rozvoje, tzv. SGDs, které ČR společně s ostatními členskými státy OSN přijala v roce 2015, považují Češi za nejdůležitější cíl Zdraví a kvalitní život (SDG 3) a Pitná voda a kanalizace (SDG 6, obojí shodně 41 %).

Jsou to zároveň prioritní oblasti, kterým by se podle občanů ČR měla věnovat česká vláda, zjistil výzkum Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti.

„Je samozřejmé, že se lidé nejvíce zajímají o to, co se jich přímo nejvíce dotýká – chtějí žít kvalitní život ve zdravém životním prostředí, chtějí mít dobrou práci. Z výsledků výzkumu mj. vyplývá, že stále více lidí si uvědomuje problémy související s dostatkem pitné vody,“ dodává Tomáš Macků z Ipsosu, který se tématům CSR a udržitelného rozvoje dlouhodobě věnuje. 

Ve srovnání s loňským rokem vzrostl podíl lidí, kteří si myslí, že se v ČR úspěšně řeší nějaký z cílů (nárůst z 66 % na 79 %). 

Stát a vláda jsou stále vnímáni jako klíčoví aktéři v naplňování SGDs, nicméně vzrůstá důležitost měst a obcí, vzdělávacích institucí a také jednotlivých občanů, zatímco role mezinárodních organizací v očích obecné populace oslabuje. 

Oproti loňsku také významně vzrostl podíl lidí, kteří při plnění cílů požadují aktivní zapojení české vlády a také soukromého sektoru (obojí shodně 86 %). 

Zdroj: 
Výzkum Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti (A-CSR), červen 2018. Reprezentativní vzorek dospělé internetové populace ČR ve věku 18 až 65 let (reprezentativní dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání), n = 1 000 respondentů. 

Výzkum je realizován 1x ročně od r. 2016. Více informací o cílech udržitelného rozvoje naleznete na www.globalnicile.cz/o-sdgs/.

Detailní výsledky výzkumu najdete v přiložené závěrečné zprávě Ipsos a tiskové zprávě A-CSR.

V případě dotazů pište na adresu tomas.macku@ipsos.com.