Čerstvě namleto > AD INTEL NEWS SEGMENT: ČERPACÍ STANICE - V období leden–srpen 2020 umístil inzerci v nejvyšší hodnotě zadavatel MOL

AD INTEL NEWS SEGMENT: ČERPACÍ STANICE - V období leden–srpen 2020 umístil inzerci v nejvyšší hodnotě zadavatel MOL

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere připravila nový měsíční seriál krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel a v prvním vydání jsme se zaměřili na segment čerpacích stanic. Tabulka níže ukazuje pět největších zadavatelů reklamy daného segmentu v období leden–srpen 2020. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

 

V příštím vydání se zaměříme na segment erotických pomůcek.

Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere přináší ucelený a strukturovaný přehled o tuzemské reklamě napříč celou mediální sférou. V České republice funguje již od roku 2010. Data jsou získávána jednak nezávislým (televize, tisk, rozhlas) a jednak deklarativním (OOH, internet) sběrem. Sběr i analýza probíhají na základě transparentních metodologických postupů. Více informací přináší webová stránka adintel.nielsen-admosphere.cz.

Kontakt:  

Tisková zpráva: AD INTEL NEWS SEGMENT: ČERPACÍ STANICE - V období leden–srpen 2020 umístil inzerci v nejvyšší hodnotě zadavatel MOL