Agentury > GfK Czech s.r.o.

GfK Czech s.r.o.

GfK je přední mezinárodní společností zaměřenou na výzkum trhu, která do tohoto oboru a jeho inovací investuje již více než 80 let. V Česku patří GfK k nejvýznamnějším poskytovatelům komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu, marketingových analýz, včetně konzultačního a poradenského servisu pro zákazníky z oblasti průmyslu, obchodu, médií a technologií a pro poskytovatele služeb, ze soukromého i veřejného sektoru.

 

Adresa agentury

Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

Nabízené služby

Typy výzkumů a
další služby

 • CLT
 • datová analytika/data mining
 • etnografie
 • mystery shopping
 • ochutnávky
 • projektivní techniky
 • rekrutace respondentů
 • segmentace
 • semiotika
 • tazatelská síť
 • testování konceptů
 • testování produktů
 • trendy a predikce
 • vlastní CATI studio
 • vlastní focus studio
 • vlastní online panel

Metoda sběru dat

 • kvalitativní
 • kvantitativní
 • skupinové diskuse
 • individuální hloubkové rozhovory
 • kvalita online
 • online panel
 • CATI
 • CAPI/PAPI
 • desk research

Oblast výzkumu

 • automotive
 • B2B
 • farmacie
 • finanční služby
 • maloobchod
 • média
 • neziskový sektor
 • reklama a značky
 • rychloobrátkové zboží
 • služby
 • státní sféra
 • telekomunikace