Agentury > g82 s.r.o.

g82 s.r.o.

g82 nabízí široké spektrum výzkumných a konzultačních služeb v oblasti marketingového výzkumu. Hlavní důraz klademe na aplikaci výsledků v každodenní obchodní praxi. Soustředíme se na pochopení a porozumění, nikoli na generování čísel, grafů, či tabulek.
Nabízíme expertízu především v oblastech telekomunikací, finančních služeb, energetiky, farmacie a FMCG.

Adresa agentury

Žitná 2
120 00 Praha 2

Nabízené služby

Typy výzkumů a
další služby

Metoda sběru dat

Oblast výzkumu