Ochrana osobních údajů a výzkum trhu a veřejného mínění - GDPR

Tato sekce obsahuje novinky a praktické zkušenosti výzkumné komunity s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů).