SIMAR - Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění

Market Research Academy ADVANCED od října 2011

30.06.2011 - SIMAR

Objednáváte či kupujete výzkumy? Používáte jejich výsledky? Intrepretujete je? Pak potřebujete vědět, co to výzkumy jsou, co mohou přinést a co nikoli a na co vše si dát pozor.

Od poloviny října 2011 pořádá SIMAR spolu s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Dr. Ivanem Tomkem (MR. THINK) další běh kursu zaměřeného na výzkum a jeho využití v marketingovém řízení MARKET RESEARCH ACADEMY. Je určen především pro pracovníky v oblasti marketingu a výzkumu, odborníky zabývající se reklamou a PR, pracovníky výzkumných agentur, ale i pro všechny další, které oblast výzkumu trhu zajímá.

 

Na jaře proběhl kurs pro začátečníky BASIC, nyní se připravuje úroveň pro pokročilé ADVANCED. Účastníci se dozvědí, jaké typy výzkumů existují a kdy se na co použijí, jak se vyvarovat chyb a problémů či jak efektivněji komunikovat s agenturami. Seznámí se s pokročilými a moderními technikami, originálními produkty či postupy, nejnovějšími pohledy na výzkum trhu. Kurs díky podpoře širokého spektra subjektů z výzkumné praxe nabídne komplexní pohled na problematiku a praktické zkušenosti. Na kursu se podílejí více než dvě desítky odborníků ze všech velkých agentur pro výzkum trhu, nezávislí odborníci i marketéři z řad klientů, kteří s daty pracují.

 

Kurs se skládá ze šesti půldenních akcí konaných vždy ve středu odpoledne od 14 do 18 hod. v prostorách rektorátu VŠE v Praze. Absolventi, kteří úspěšně vypracují zadaný projekt či odprezentují vlastní case study, získají certifikát o absolvování vystavený pořádajícími subjekty. Podzimní kurs ADVANCED bude zahájen ve středu 19. 10. 2011 a bude pokračovat následujících pět týdnů,tzn. poslední blok se uskuteční 23. 11. 2011.

 

Letošní podzimní ročník s sebou přináší i zajímavou novinku: program na tři odpoledne je předem pevně stanoven, program tří zbývajících bloků bude sestaven na základě preferencí účastníků, kteří si při registraci vyberou z nabízených témat. Standardně budou jednotlivé odpolední bloky sestávat celkem ze tří přednášek.

 

Cena kursu ADVANCED je stanovena na 30 000,- Kč bez DPH. Při přihlášení do 30. září je poskytována sleva ve výši 20 %, tzn. cena tak činí pouze 24 000,- Kč.

Účastníci předchozích běhů obdrží slevu ve výši 30 % a zaplatí tak pouze 21 000,- Kč.

Účastní-li se kursu více pracovníků z jedné společnosti, bude druhému (a každému dalšímu) účastníku poskytnuta selva ve výši 20 %.

Je možné zúčastnit se i jednotlivých odpoledních bloků za cenu 7 000,- Kč či zakoupit "firemní permanentku", s níž se mohou pracovníci firmy na odpoledních blocích libovolně střídat - oboje však bez nároku na certifikaci.

 

Přihlásit se je možné na e-mailu sdružení SIMAR: simar@simar.cz, na e-mailu Dr. Tomka (Ivan.Tomek@MRThink.cz) či přímo na webových stránkách Market Research Academy.Členové SIMAR:

CONFESS Research - marketingový výzkum GfK Czech IPSOS | Nobody's Unpredictable MEDIAN s.r.o. Millward Brown
MEDIARESEARCH, a.s. NMS Market Research s.r.o. Opinion Window s.r.o. STEM/MARK, a.s TNS AISA