Čerstvě namleto > Tři pětiny Čechů se zajímají o původ nakupovaných vajec. Polovina uvádí, že ví, podle čeho poznat původ vajec

Tři pětiny Čechů se zajímají o původ nakupovaných vajec. Polovina uvádí, že ví, podle čeho poznat původ vajec

Sledování původu nakupovaných vajec se stává součástí našeho nákupu pro tři pětiny z nás. Polovina z těch, kdo vejce nakupují, uvádí, že ví, jak poznat původ vajec. Z dat zářijového průzkumu agentury NMS Market Research dále vychází, že při cenovém rozdílu 1 Kč převažuje preference vajec z chovu v halách před těmi z klecového chovu.

V minulých měsících se objevily zprávy o nahrazení klecových vajec v téměř všech velkých obchodních řetězcích jako je Globus, Lidl a Tesco. Řetězce slibují úplné vyřazení klecových vajec z nabídky do roku 2025. Stále tu ale je 30 % Čechů, kteří se o původ vajec při nákupu vůbec nezajímají.

Největší zájem o původ vajec mají obyvatelé Prahy a středních Čech a lidé ve věku 25-34 let. Zájem o původ vajec roste s velikostí obce, kdy v obcích do 1 999 obyvatel se zajímá 47 % a v obcích nad 100 000 obyvatel to je 72 %. Více se také o původ vajec zajímají středoškolsky vzdělaní (70 % oproti 57 % u vysokoškolsky vzdělaných a 55 % se základním vzděláním).

Pokud se začneme bavit o tom, jak poznat původ vejce, tak správnou možností je podle značky (razítka) na vejci. První číslo na vejci označuje typ chovu drůbeže, poté následuje označení země původu a registrační číslo chovu. Polovina těch, kteří nakupují vejce, uvádí, že ví, jak poznat původ vajec. Opravdu to ale ví pouze 4 z 5.

Průzkum také zjišťoval, jak si mezi sebou stojí vejce klecového chovu proti těm z chovu v halách a z chovu ve volného výběhu. V případě, že by se cenový rozdíl klecových a halových vajec pohyboval na hranici 1 Kč, tak halová vejce vítězí. S rostoucím cenovým rozdílem roste však preference klecového chovu. V situaci, kdy by vejce z klecového chovu stálo 3 Kč a z halového 6 Kč, by vejce z halového chovu preferovalo pouze 15 % dotázaných a 41 % by upřednostnilo klecová vejce (zbývajícím 43 % je to buď jedno, nebo tyto druhy vajec vůbec nekupují).

Při porovnání vajec klecového chovu a chovu ve volném výběhu se ukázalo, že už při začínající ceně 3 Kč za klecové a 6 Kč za volný výběh lidé upřednostní levnější klecová vejce. Při rozdílu 4 Kč (3 Kč za klecový a 7 Kč za volný výběh) by vejce z volného výběhu koupila čtvrtina. Téměř polovina by upřednostnila cenu před původem. S rostoucím cenový rozdílem se pak preference klecového chovu ještě zvyšuje.

*Průzkum proběhl v září 2018 na reprezentativním vzorku 506 respondentů. Data se sbírala on-line v Českém národním panelu.

Kontakt: Martina Žantová, Quantitative Research Consultant, (e) martina.zantova@nms.cz, (m) 773 737 965

Tisková zpráva: Tři pětiny Čechů se zajímají o původ nakupovaných vajec. Polovina uvádí, že ví, podle čeho poznat původ vajec