Čerstvě namleto > Střídání času se mezi Čechy příliš velké oblibě netěší, téměř polovina by dala přednost současnému letnímu času celoročně.

Střídání času se mezi Čechy příliš velké oblibě netěší, téměř polovina by dala přednost současnému letnímu času celoročně.

V posledním roce se v Evropské unii hovoří o definitivním zrušení střídání letního a zimního času. Dle Evropské komise by se čas v Evropské unii mohl naposledy změnit již na jaře 2019, tedy ze zimního na čas letní, který by zároveň zůstal časem celoročním. Z dat říjnového průzkumu agentury NMS Market Research vyplývá, že téměř polovina Čechů by tuto změnu přivítala.

Jaký čas má v ČR platit?

Pokud bychom si mohli vybrat, pak by 44 % Čechů upřednostnilo, aby celoročně platil právě letní čas. Před delším spánkem totiž dávají přednost světlu ve večerních hodinách. Poněkud menší popularitě se těší možnost mít celoročně čas středoevropský (tzv. „zimní“). Tuto možnost by si vybralo 34 % Čechů, a to nejčastěji proto, že tento čas je považován za přirozený. Celoroční letní čas je populární hlavně
u lidí středního věku (25-45 let), z nichž ho chce celá polovina. Naopak trvalý středoevropský čas se líbí osobám starším, mezi lidmi staršími 55 let ho preferuje dokonce 55 %.

Zachování střídání času si přeje pouhá pětina Čechů (20 %). Jejich zdůvodnění je jednoduché, na střídání času jsou zkrátka zvyklí, v létě chtějí mít světlo déle večer a v zimě dříve ráno. Zbylá 2 % lidí si mezi uvedenými třemi možnostmi neumí vybrat.

Jak spíme?

Dávají Češi přednost brzkému rannímu vstávání jako skřivani, nebo jsou raději vzhůru dlouho do noci a ráno si chtějí přispat jako sovy? 36 % Čechů by se spíše ztotožnilo s druhou z možností, považují se tedy spíše za sovy. Skřivanů je mezi Čechy o něco méně (25 %). Zajímavé je, že jejich podíl vzrůstá s příjmem domácnosti a dosaženým vzděláním – mezi vysokoškoláky tvoří skřivani 31 %. Je ovšem potřeba zdůraznit, že celých 39 % Čechů se necítí být vyhraněnými sovami ani skřivany a umí přizpůsobit svůj denní rytmus situaci.

Průměrný denní spánek trvá v České republice necelých 7 hodin (6 hodin 53 minut). Méně spí v průměru lidé vyššího věku (6:42). Průměrná délka spánku viditelně koreluje s dosaženým vzděláním; zatímco lidé s nižším vzděláním (ZŠ a vyučení) spí v průměru 6¾ hodiny, vysokoškoláci již 7¼ hodiny, tedy o celou půlhodinu déle.

Co radíme Evropě?

Z průzkumu vyplývá, že Češi o možném zrušení povinného střídání času vědí – pouhých 5 % lidí se
o tom vůbec nedoslechlo. A jak by podle nás měla Evropská unie postupovat v případě, že se povinné střídání času skutečně zruší? Nejčastěji (61 %) bychom doporučili zavést ve všech členských zemích stejný čas, který by se v průběhu roku neměnil. Zbylé dvě pětiny Čechů zastávají liberálnější názor, ať si každá země sama rozhodne, který čas zavede jako čas pevný, případně zda dá nadále přednost střídání času.

*Průzkum proběhl v říjnu 2018 na reprezentativním vzorku 520 respondentů. Data se sbírala on-line v Českém národním panelu.

Kontakt: Jiří Votinský, Quantitative Research Senior Specialist, (e) jiri.votinsky@nms.cz.

Tisková zpráva: Střídání času se mezi Čechy příliš velké oblibě netěší, téměř polovina by dala přednost současnému letnímu času celoročně.