Čerstvě namleto > Růst trhu technického spotřebního zboží v České republice ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017

Růst trhu technického spotřebního zboží v České republice ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017

Trh s technickým spotřebním zbožím zaznamenal v České republice za poslední čtvrtletí roku 2017 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku nárůst o necelých 7 procent.

Na pozitivním vývoji se podílely téměř všechny sektory s výjimkou fota (PH). Pozitivní meziroční růst byl tradičně nejvíce ovlivněn Telekomunikacemi (TC) a sektory malých domácích spotřebičů (SDA) a velkých domácích spotřebičů (MDA).

Česká republika: Technické spotřební zboží – hodnota prodeje u jednotlivých sektorů

Spotřební elektronika

V kategorii TV přijímačů pokračuje posun poptávky směrem k větším úhlopříčkám a technologiím s vyšší kvalitou obrazu, což se odrazilo také na růstu průměrné ceny TV. Podobně jako v předchozím čtvrtletí zaznamenaly dvouciferný růst prodejů všechny sledované audio kategorie, mezi nimi pak zejména domácí audiosystémy s připojením, přenosné reproduktory a náhlavní soupravy s Bluetooth připojením.

Negativně se vyvíjel trh TV přijímačů s prohnutou obrazovkou, kde pokračoval pokles podílu těchto modelů TV. Také došlo k pokračovaní propadu prodeje set top boxů v dvouciferném tempu a také pokles prodejů video přehrávačů na úrovni 8 procent.

Foto trh

Pozitivním trendem byla rostoucí váha kompaktních fotoaparátů výměnným objektivem. Naopak se negativně pokračoval dvouciferný pokles poptávky po kompaktech s pevným objektivem.

Velké domácí spotřebiče

Všechny produktové skupiny velkých domácích spotřebičů jsou meziročně pozitivním nárůstu. Nejdynamičtější kategor í byly sušičky prádla s více než 20procentním nárůstem následované myčkami s meziročním přírůstkem o více než 10 procent. Nicméně u sušiček prádla pokračoval lehký meziroční pokles průměrné ceny u této kategorie.

Malé domácí spotřebiče

Pozitivní trend byl zaznamenán u kategorie kávovarů. Kávovary, zejména díky velkému nárůstu prodejů plně automatických přístrojů, se staly nejdynamičtěji rostoucí kategorií na českém trhu malých domácích spotřebičů. Nejvíce rostoucím měsícem v roce oproti předcházejícímu roku byl listopad, a to díky zvyšující se oblibě Black Friday.

Stolní mixéry a smoothie už nevykazují tak výrazný růst jako v minulém roce posledních měsících dokonce tato kategorie klesá, což se nepříznivě odrazilo na celkovém vývoji produktové skupiny kuchyňských robotů a mixérů.

Informační technologie

Kategorie informačních technologií zaznamenala mírný pozitivní vývoj za poslední kvartál 2017. Na tomto pozitivním vývoj podílel nárůst průměrné ceny u všech kategorií. Nejvíce průměrná cena rostla u tabletů a řenosných počítačů, a to téměř o 10 procent. Negativně se vyvíjel trh tabletů s pokračujícím meziroční poklesem objemu.

Telekomunikace

Pozitivní trendem byla rostoucí poptávka po chytrých telefonech s větší uhlopříčkou. Kladný vývoj byl zaznamenán u vývoje cenové hladiny chytrých telefonů. Naopak negativní vývoj byl zaznamenán u klesajícího tržního podílu Single SIM chytrých telefonů.

Kancelářská technika

V pozitivních trendech pokračoval sektor inkoustových tiskáren, kde došlo meziročnímu růst objemu prodeje inkoustových tiskáren o více než 20 procent. Nicméně meziroční nárůst zaznamenala i multifunkční inkoustová zařízení.

V hodnotě i objemu naopak klesaly prodeje laserových zařízení v obou hlavních kategoriích.

GfK TEMAX® zprávy za všech 41 zemí, včetně datových tabulek jsou dostupné na: http://temax.gfk.com/reports/

Poznámka pro redaktory

GfK TEMAX® sleduje prodeje technického zboží ve více než 41 zemích. Výsledky jsou založeny na maloobchodním panelu GfK, do kterého je zapojeno zhruba půl milionu maloobchodních prodejen po celém světě. Cílem GfK je zajistit, aby data za panel byla co nejpřesnější.

Pro další informace kontaktuje prosím: Zdeněk Bárta, tel: +420 296 555 660, zdenek.barta@gfk.com.

Tisková zpráva: Růst trhu technického spotřebního zboží v České republice ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017