Čerstvě namleto > Řidiči ve sněhu spoléhají na zimní pneumatiky. Řetězy častěji použijí ti zkušenější

Řidiči ve sněhu spoléhají na zimní pneumatiky. Řetězy častěji použijí ti zkušenější

V posledních dnech se mnoho řidičů potýkalo s přívalem sněhu na silnicích. Agentura STEM/MARK v rámci svého výzkumu zjistila, že se většina řidičů při jízdě po sněhové pokrývce spoléhá především na zimní pneumatiky. V závislosti na typu vozidla pak řidiči využívají také sněhové řetězy či pohon na čtyři kola.

Řetězy někdy použilo více než 40 % aktivních řidičů a řidiček. Mezi muži je to dokonce celá polovina. Řetězy také více používají zkušenější řidiči, kteří odřídí více kilometrů za rok. Téměř 40 % řidičů, kteří někdy použili řetězy, se potýkalo s obtížemi při jejich nasazení.

Proč nepoužívají řetězy, vysvětlují dotázaní nejčastěji tím, že je zatím nepotřebovali nebo že nejezdí v souvislé vrstvě sněhu či obecně v horských oblastech. Pouze 12 % se přiznalo, že řetězy nepoužívá, protože to neumí nebo se jim zdá jejich nasazení složité.

Graf 1: Prostředky pro jízdu na sněhu podle typů aut

Lidé se při jízdě na sněhu v naprosté většině spoléhají na zimní pneumatiky. Na sněhové řetězy se spoléhají ve 30 % případů. Nicméně pouze 60 % z těch, kteří tvrdí, že na sněhu využívají sněhové řetězy, je s sebou v zimě skutečně pravidelně vozí.

Výrazně se v tomto ohledu liší řidiči různých typů vozidel. Majitelé Crossoverů, SUV, Offroadů nebo Pick-upů častěji věří, že si vystačí s pohonem na čtyři kola. Naopak majitelé dodávek a MPV se spoléhají na sněhové řetězy.

Graf 2: Používání řetězů podle pohlaví řidiče a počtu odřízených kilometrů za rok

Řetězy někdy použilo 50 % mužů a téměř 30 % žen. Podíl těch, kteří někdy použili sněhové řetězy, se zvedá i s rostoucím počtem ročně najetých kilometrů. Méně zkušení řidiči se častěji snaží jízdě ve sněhu úplně vyhnout a do zasněžených (horských) oblastí vůbec nevyjíždí, nebo přenechávají řízení jiným. Slovy jednoho z respondentů: „Vyhýbám se situaci, která je nebezpečná. Necítím se jako moc dobrý řidič na sněhu, jedná se o opatrnost.“

Graf 3: Problémy s nasazováním řetězů

Téměř 40 % těch, kteří někdy použili sněhové řetězy, se při jejich nasazování potýkalo s těžkostmi. Nejčastěji zmiňovaným problémem byla obtížná manipulace s řetězy. Jako druhou nejčastější příčinu obtíží uváděli dotázaní sebekriticky vlastní nešikovnost. Mezi další časté problémy patří zmrzlé ruce, dlouhá doba nasazování, případně nevhodný typ či velikost řetězů.

Graf 4: Důvody pro nepoužívání řetězů

Výzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného online dotazováním se zúčastnilo 503 respondentů starších 18 let. Vzorek je reprezentativní z hlediska kvótního výběru dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu v rámci internetové populace. Sběr dat probíhal od 25. ledna do 1. února 2019.

Kontakt: Hana Märzová, e-mail: marzova@stemmark.cz, tel.: 724 066 132.

Tisková zpráva: Řidiči ve sněhu spoléhají na zimní pneumatiky. Řetězy častěji použijí ti zkušenější