Čerstvě namleto > První Den peoplemetrů v nové éře crossplatformního měření televizní sledovanosti

První Den peoplemetrů v nové éře crossplatformního měření televizní sledovanosti

Projekt měření televizní sledovanosti je v České republice realizován od 2. června roku 1997. Tento den byl vyhlášen Dnem peoplemetrů v rámci dlouhodobé edukativní kampaně společnosti Nielsen Admosphere, která je realizátorem celého projektu pro Asociaci televizních organizací (ATO) již od roku 2002 a může tak poskytnout kontinuitu vývoje měření televizní sledovanosti v ČR.

Projekty měření televizní sledovanosti jsou realizovány v pětiletých obdobích. Letos v lednu byl zahájen nový „Projekt crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu (PCEM)“ na období 2018–2022. Jeho největší novinkou je měření sledovanosti pořadů a videoreklamy na internetu.

Co to vlastně znamená? „Zmíněná nová digitální část rozšiřuje projekt o měření sledování obsahu šířeného pomocí internetu na digitálních zařízeních typu počítače, tablety, mobilní telefony a také na chytré televizory prostřednictvím platformy HbbTV a to včetně toho, zda lidé sledují daný pořad živě nebo z archivu, tzv. odloženě. Použitá technologie umožňuje kromě sledovanosti videoobsahu měřit také návštěvnost jednotlivých internetových stránek a čas na nich strávený,“ vysvětluje  Tereza Šimečková, předsedkyně představenstva Nielsen Admosphere.

Nová data tak ukazují nejen to, na co se lidé dívají, ale také na jakém zařízení. Z naměřené internetové sledovanosti videoobsahu za měsíc duben 2018 připadá 66 % na počítače, 16 % na televizory (z většiny prostřednictvím platformy HbbTV), 11 % na mobilní telefony a 6 % na tablety.

Digitální část projektu představuje doplnění tzv. části televizní, která zahrnuje měření televizní sledovanosti pomocí peoplemetrů už 21 let. Do peoplemetrového panelu je zapojeno 1 900 reprezentativně vybraných domácností, což zaručuje správnost celého výzkumu. V rámci projektu probíhá ještě tzv. Kontinuální výzkum na 12 tisících dotazovaných domácnostech ročně, který upřesňuje popis struktury populace z hlediska jejich televizního a mediálního vybavení a chování. „Děkujeme všem, kteří se peoplemetrového měření účastní, protože bez nich by to prostě nešlo!“ dodává Tereza Šimečková.

„Jsme hrdí na to, že v mnoha ohledech patří český projekt k nejlepším na světě, a to nejen vzhledem k příznivému nastavení základních parametrů výzkumu, ale i k  dalším specifikům, která nejsou v ostatních zemích obvyklá. Mám na mysli například měření v sekundových intervalech, nebo možnost zjišťování aktuální sledovanosti v reálném čase. Výzkumný projekt pružně reaguje na technologický rozvoj, jako jedni z prvních máme k dispozici detailní možnost analyzovat celková harmonizovaná data díky způsobu propojení dat o klasické sledovanosti na televizorech (z peoplemetrového panelu) s výstupy z digitálního měření,“ uvádí jednatelka ATO Vlasta Roškotová.

Peoplemetry v České republice

Myšlenka zavedení nové, elektronické, měřicí technologie (do té doby se sledovanost měřila pomocí tzv. deníčků) vznikla z potřeby co nejpřesnějších nezávislých dat od jednoho zdroje, tzv. jednotné měny dat o televizní sledovanosti. Od roku 2002 měří televizní sledovanost společnost Nielsen Admosphere (zpočátku pod názvem MEDIARESEARCH). Společnost Nielsen Admosphere od té doby vyhrála tendr na realizaci měření sledovanosti již čtyřikrát – naposledy v roce 2016, kdy zvítězila její nabídka na realizaci projektu v období 2018–2022. Peoplemetrové měření je nejrozsáhlejším mediálním projektem v České republice, který od roku 1997 doznal četných změn v technologii,  metodice, rozsahu měření i velikosti vzorku.

Kontakt: 

  • Eliška Morochovičová | Public Relations | Nielsen Admosphere, a.s. | tel.: +420 222 717 763 | Eliska.Morochovicova@admosphere.cz
  • Vlasta Roškotová | jednatelka | Asociace televizních organizací | tel.: +420 222 543 001 | roskotova@ato.cz
Tisková zpráva: První Den peoplemetrů v nové éře crossplatformního měření televizní sledovanosti