Čerstvě namleto > Od loňského roku přibylo lidí, kteří nesportují

Od loňského roku přibylo lidí, kteří nesportují

Ze sportů lidé preferují nejvíce pěší turistiku, následuje jízda na kole a plavání. Příležitostných sportovců přibývá, naopak ubývá těch aktivních. Více sportují Češi než Moravané, oproti loňskému roku jich ubyla 1/5 mezi aktivními sportovci. Ženy preferují více pěší turistiku, muži naopak kolo.

„Sportování je základem zdravého způsobu života. Nejenže sport příznivě působí na naši náladu, neboť se při něm vyplavují endorfiny, ale také zlepšuje naši fyzikou kondici, což má za následek i lepší zdravotní stav. Sportem také účinně bojujeme proti nemocem, upraví se nám trávení a také se nám zlepší kvalita spánku. Stačí minimálně 2x v týdnu se věnovat nějaké sportovní aktivitě a naše tělo začne fungovat lépe,“ říká Kristina Hanušová, Sector Leader Financial Services&Technology z GfK.

Jaká je pravidelnost sportovních aktivit u Čechů?

Podle výzkum GfK jeden ze čtyř lidí deklaruje, že sportuje více než 2x v týdnu. Více aktivní v této činnosti jsou muži než ženy (30 procent respektive 19 procent). 2x týdně se nějakému sportu věnuje jeden Čech z pěti, zde jsou více aktivní ženy než muži. Podívám-li se na srovnání aktivních sportovců (sportuje alespoň 1x týdně), ve srovnání s loňským rokem se jejich počet letos snížil (70 procent respektive 64 procent).

Ve srovnání Čechy (vyjma Prahy) a Morava, jsou Češi více aktivní než lidé na Moravě (13 procent versus 6 procent). Oproti loňskému roku počet sportujících Moravů, kteří sportují alespoň jednou týdně, klesl o 1/5.

Nejoblíbenější sportovní aktivitou je pro Čechy stále pěší turistika

Chůze je zdraví prospěšná a u Čechů velmi oblíbená, a proto jak loňský rok, tak i letošní obsadila pěší turistika první místo ve sportovních aktivitách. Letos se jí na jaře věnovalo alespoň občas 85 procent lidí. Zajímavostí je, že v loňském roce se ve srovnání s letoškem pěší turistice věnovalo více mužů (86 versus 79 procent). Naopak ženy letos přidaly do kroku a pěšky chodily více než loni. Více než vloni se pěší turistice věnovali také lidé ve věku 50 - 65 let.

Cyklistika a plavání dominují v top 3 sportovních aktivitách

Na druhém a třetím místě se mezi sportovními aktivitami, kterým se Češi věnují alespoň občas, umístily se stejným počtem procentních bodů cyklistika a plavání (77 procent). Cykloturistice se nejvíce věnují lidé ve věku od 40 do 49 let, naopak nejméně věková kategorie od 50 do 65 let. Nejvíce se aktivitě na dvou kolech věnují ve Středočeském kraji, naopak nejméně oblíbená je cykloturistika v Ústeckém kraji. Plavání si oblíbili především lidé s vysokoškolským vzděláním.

Dalšími nejčastěji jmenovanými sportovními aktivitami, které lidé praktikují alespoň občas, jsou běh, badminton, posilování, bruslení na ledě a na kolečkových bruslí a také stolní tenis.

O výzkumu

Výzkum byl proveden metodou CAWI, v březnu 2017, na reprezentativním vzorku 600 respondentů v České republice.

Kontakt: Andrea Patočková, Marcom, +420 296 555 422, andrea.patockova@gfk.com.

Od loňského roku přibylo lidí, kteří nesportují