Čerstvě namleto > Uzávěrka přihlášek do soutěže Marketér roku 2017 se blíží

Uzávěrka přihlášek do soutěže Marketér roku 2017 se blíží

Česká marketingová společnost připomíná blížící se termín uzávěrky pro zasílání nominací kandidátů soutěže Marketér roku 2017. Byla by škoda, kdyby záslužné činy Vašich profesních kolegů a přátel zůstaly nepovšimnuty. 

Základní informace o soutěži a přihlášku naleznete v příloze, více podrobností včetně přehledu minulých ročníků pak na www.cms-cma.cz.

Návrhy a doporučení lze zasílat do 16. dubna 2018.

Leták Marketér roku 2017
Přihláška Marketér roku 2017