Čerstvě namleto > Jaký je vývoj cen másla v Čechách?

Jaký je vývoj cen másla v Čechách?

Zvyšování cen másla v Evropě neobešlo ani Čechy a ani Slovensko. Letos v srpnu byla cena másla v Čechách 191,10 Kč (cca 7,2 EUR) a na Slovensku 8,3 EUR za kilogram. Z másla se tak stává při těchto cenách postupně „prémiový“ produkt.

Jaký byl vývoj cen?

„Průměrná cena másla, kterou kupující na Slovensku zaplatili za kilogram, dosahovala za období leden – srpen 2016 úrovně 4,50 EUR. Průměrná cena za stejné období v roce 2017 už byla 6,63 EUR za kg,“ říká Ladislav Csengeri, Consumer Panel Services Director v GfK. Výsledky připravované studie „GfK Shopping4 Butter“ ukázaly i to, že v srpnu 2017 byla už cena másla 8,27 EUR za kilogram, což znamená, že cena 250 gramového balení přesáhla hranici 2 EUR.

V Čechách byla průměrná cena, za jakou domácnosti nakupovaly máslo, v období leden – srpen 2016 103,70 Kč za kilogram (cca 3,90 EUR), ve stejném období letošního roku to bylo už 155,90 Kč za kg (cca 5,9 EUR). V srpnu 2017 se cena vyšplhala až na 191,10 Kč (cca 7,2 EUR).

Jak ovlivnila cena másla nákupy?

Na Slovensku cena másla kupující až tolik neodradila, stále si ho kupuje 9 z 10 domácností. V Čechách je situace podobná, avšak zvýšení ceny mělo o trochu větší vliv na pokles kupujících.

Zatímco v období září 2015 až srpen 2016 nakoupily slovenské domácnosti v průměru 8,5 kg másla na domácnost, za posledních 12 měsíců tohoto roku to bylo už jen 7,9 kg. Tento rozdíl představuje pokles o 7,4 procent. V Čechách ve stejném období minulého roku nakoupila průměrná domácnost za 12 měsíců 7,7 kg másla, zatímco letos nakoupila už jen 6,7 kg, což představuje 13,5 procentní pokles.

Jak se vyvíjel objem nakoupeného másla?

Vývoj celkového nakoupeného objemu másla byl na Slovensku za poslední tři roky, pokud bereme v úvahu období od září do srpna, poměrně turbulentní. Tato turbulence byla způsobena především vlivem faktorů jako pokles DPH od 1. 1. 2016 na vybrané druhy zboží z původních 20 na 10 procent, ale i aktuálním nedostatkem mléka na evropských trzích, které vytlačily ceny směrem nahoru. Na Slovensku se objem nakoupeného másla domácnostmi dostal přibližně na úroveň před dvěma lety. V Čechách celkový nakoupený objem másla klesl výrazněji a dostal se tak pod úroveň před dvěma lety.

Zdroj: GfK Consumer Panel Services

Poznámka: ceny jsou přepočteny průměrným kumulativním konverzním kurzem za období leden-srpen 2017. Konverzní kurz: 1 EUR = 26,613 Kč

O průzkumu

Všechny uvedené informace pocházejí z kontinuálního monitoringu nákupního chování domácností GfK Consumer Panel Services, který sleduje nákupy rychloobrátkového zboží na reprezentativním vzorku 1500 slovenských a 2000 českých domácností, a z výsledků připravované studie "GfK Shopping4 Butter".

Kontakt: Andrea Patočková, Marketing&PR, +420 296 555 422, andrea.patockova@gfk.com.

Jaký je vývoj cen másla v Čechách?